TexelfondspodiumNegen sprekers, waaronder een van de twee jonge talenten, die financieel door het Texel – talentenfonds worden ondersteund, komen aan bod op donderdag 11 februari in De Kiekendief, De Krim.

Op deze avond wordt de website van het Texelfondspodium gelanceerd, dat verder gaat als volwaardig zelfstandig onderdeel van het Texelfonds. Op deze manier krijgen de bewoners van Texel een eigen stem, een spreekbuis van en over Texelse zaken. Het Texelfondspodium wil een spraakmakend begrip worden, een erkend onderdeel van de Texelse samenleving.

Nieuw bij deze derde editie van het Texelfondspodium is dat sprekers de kans krijgen om hun voordracht, die niet langer dan zeven minuten mag duren, kunnen doornemen met Lidewy Hendriks. Spreken in het openbaar, voor publiek, is niet zo vanzelfsprekend. Daar komt heel wat bij kijken. Hoe breng je de boodschap, het onderwerp waar je passie voor hebt, zo goed mogelijk over? Lidewy Hendriks combineert haar jarenlange ervaring als actrice en presentatrice bij televisie én haar beroep van psycholoog. Zij kan als coach tips geven en eventueel ook helpen bij de hele opzet van de voordracht om de presentatie nóg beter te maken.

De thema’s die deze avond gepresenteerd worden gaan over actuele onderwerpen, zoals kunst, sport, leefstijl, klimaat, gezondheid en filantropie, waarbij de nadruk deze keer vooral ligt op de jeugd. Een dansvoorstelling van jong danstalent Femke Orij is te aanschouwen op het podium. Over gezondheid van de Texelse schooljeugd komt Marja van Etten, jeugdverpleegkundige, aan bod. Er wordt gesproken door Martijn van der Linde over de plannen van Rotaract Texel. Over klimaatverandering op Texel spreekt Mirabel Vlaming, die op onderzoek is uitgegaan voor haar profielwerkstuk VWO. Aan het woord komt Ineke Bremer over de bestuursklas Texel en Paulien Valk geeft een uiteenzetting over Lange Juni, cultuurmaand op Texel.
Verder komen er nog enkele sprekers aan het woord, die nog niet met name genoemd worden, als verrassingselement op het podium.

Gerrit Verhoeven is de presentator van deze avond. Om het programma vlot te laten verlopen, wordt er tijdens het podium niet gediscussieerd met het publiek. Na afloop is er natuurlijk alle gelegenheid om na te praten.
Het podium vindt plaats op: donderdag 11 februari om 20.00 uur in
De Kiekendief, De Krim, De Cocksdorp. Inloop en koffie vanaf 19.30 uur.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP