Het Texelfonds heeft in de eerste vergadering van het nieuwe jaar besloten drie aanvragen voor financiële steun te honoreren.

Een bijdrage van € 5.000,- is voor de Stichting Texel Cultuureiland, als garantie voor de exploitatie van de tentoonstelling Zilveren Camera, die van 1 juni tot 15 juli in kerkgebouw De Burght wordt gehouden. De organisatie richt zich op een brede doelgroep: Texelaars en toeristen, maar ook de leerlingen van de Texelse basisscholen kunnen een kijkje nemen.

Een bedrag van € 700,- gaat naar de Stichting Dudok Concerten, die sinds 2000 jaarlijks de Matthaüs Passion van Bach organiseert. Concerten waren er in de eerste jaren vooral in Hilversum, later ook in andere plaatsen. Dit jaar is er op zaterdag 16 maart een in De Burght in Den Burg. Uitvoerenden zijn ervaren amateurmusici uit Hilversum en omgeving, in samenwerking met een professionele dirigent en zes professionele solisten.

Een bedrag van € 600,- is voor Atelier De Waal, dat in het kader van de Internationale Vrouwendag op zondag 10 maart in De Wielewaal in De Waal de (multi)culturele theatervoorstelling Elkaars Andere van Margriet Kemper en Froukje Reitsema verzorgt. De voorstelling gaat over een Indisch en een Fries-Gronings gezin, die eind jaren vijftig naast elkaar komen wonen. De bijdragen voor de Zilveren Camera, de Dudok Concerten en Atelier De Waal worden alle drie betaald uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

In de laatste vergadering van 2023 was al besloten Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel €2.500 te steunen voor een Engelse versie van een 3D-audiotour. Een bedrag van € 572,60 is voor de aanleg van een drainage voor het Marserf in De Tuunen. Deze bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds.

Het Texelfonds heeft in de vergadering van september besloten vijf projecten financieel te steunen.

Het hoogste bedrag, een bijdrage van €7.500,- is voor de restauratie van de kerk van De Waal. Die is hard nodig, onder meer in verband met lekkage, meldt de diaconie van PKN-gemeente Waal-Koog-Den Hoorn, de eigenaar van de kerk. Bedoeling is het monumentale gebouw in de toekomst vaker open te stellen voor publieksactiviteiten, om zo het draagvlak voor het behoud nog groter te maken. Gedacht wordt onder meer aan orgelconcerten.

De dorpscommissie van Oudeschild krijgt een bedrag van €3.193,- voor de realisatie van de bank op de haven, gemaakt van de achtersteven van de TX29 Helena Elizabeth. Door de sanering in de visserij zijn veel kotters van het eiland verdwenen, waaronder recent ook de TX29 van de firma Drijver. Een verdrietige situatie, maar dankzij de bank blijft in ieder geval de herinnering aan het rijke verleden van de visserij in stand, redeneert het Texelfonds.

De stichting Intorno krijgt €1.800,- voor de organisatie van een opera in het kader van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Texel speelde een rol in de slavernij, doordat slavernijschepen vertrokken van de Rede van Texel.

Een bijdrage van €1.000,- gaat naar de tentoonstelling Gepeilde diepten, de ziel van het Loodswerk, die in de maand september in De Vermaning in Den Hoorn te zien was. De tentoonstelling houdt de herinnering levend aan de historische band tussen het Loodswezen en Texel en in het bijzonder met het dorp Den Hoorn, waar in vroeger tijden heel veel loodsen werkten en woonden.

Reumapatiëntenvereniging Texel ten slotte krijgt een bedrag van €700,-. Deze bijdrage wordt gebruikt om de statuten en de organisatie te wijzigen. De vereniging heeft ervoor gekozen om zelfstandig verder te gaan, zonder steun van de landelijke organisatie. Reumapatiëntenvereniging Texel zet zich op een breed terrein in ter ondersteuning van reumapatiënten. De bijdrage komt uit het Joustra en De Beurs Zorgfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Texelaars die door de gestegen energiekosten in problemen zijn geraakt, kunnen nog tot het eind van dit jaar een aanvraag doen voor een financiële tegemoetkoming.

Het Texelfonds, Stichting Texels Welzijn, Bewindvoering Texel en de Gemeente Texel sloten eind vorig jaar de handen ineen en zetten een solidariteitsactie op touw. Aanleiding was de overheidsmaatregel om iedere energieaansluiting €380 in mindering te brengen op de energierekening. De initiatiefnemers daagden Texelaars die dit bedrag eigenlijk niet nodig hadden uit het geld op een speciale rekening te storten, om zo eilandgenoten die in problemen waren gekomen uit de brand te helpen. Zelf stelde het Texelfonds €10.000 beschikbaar.

Tot dusver vroegen ‘slechts’ twaalf huishoudens financiële steun aan. Geen heel groot aantal en dat zou kunnen betekenen dat het wel meevalt met de financiële nood op het eiland, maar mogelijk ook voelen Texelaars schroom om een schenking aan te vragen. Ook is nog niet bij iedereen de jaarafrekening op de mat gevallen. De initiatiefnemers hebben daarom besloten de termijn – die op 30 juni afliep – te verlengen tot het einde van dit jaar.

De actie is bedoeld voor huishoudens die in de problemen zijn gekomen door de gestegen energiekosten. Zij kunnen een tegemoetkoming aanvragen van €380 (voor huishoudens zonder kinderen) of €760 (voor huishoudens met kinderen). Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de energieleverancier betaald en kan worden aangevraagd bij Texels Welzijn. De initiatiefnemers benadrukken dat aanvragen eenvoudig is en dat de aanvraag met respect voor de privacy wordt behandeld. 

Meer informatie is verkrijgbaar bij Texels Welzijn, tel. 0222 312696.

Het Texelfonds heeft in de vergadering van juli besloten drie initiatieven financieel te ondersteunen: van Stichting AED Texel, de klassieke zomeravondconcerten en een terreinmaaier voor het onderhoud van de MTB-route.

Het hoogste bedrag gaat naar de Stichting AED Texel, ter ondersteuning van een omvangrijk project. Dat behelst onder meer het vervangen van vijfennegentig AED-apparaten die tien jaar geleden zijn aangeschaft, het aanschaffen en bevestigen van buitenkasten en de aanschaf van twaalf oefenpoppen. Ook moeten trainers worden opgeleid en wordt de website aangepast. De totale kosten bedragen ruim €225.000,-. Daarvan neemt het Texelfonds €15.000,- voor haar rekening.

Wielersport Texel krijgt €2.500,-. De vereniging onderhoudt sinds een paar jaar de tachtig kilometer lange MTB-route die zich over het eiland slingert. Dat gebeurt door vrijwilligers, die veel tijd kwijt zijn met handmatig maaien, snoeien en het aanbrengen van grond. Door de aanschaf van een ruwterreinmaaier met aanhanger kan een groot deel van de werkzaamheden machinaal worden uitgevoerd. Geen overbodige luxe, want het onderhoud is fysiek zwaar werk, de meeste vrijwilligers zijn de zestig inmiddels gepasseerd en jonge vrijwilligers werven valt niet mee.

Een bedrag van €1.000,- ten slotte gaat naar de Stichting Zomerwerk, organisator van de klassieke zomeravondconcerten, die sinds vele jaren in de kerken op het eiland worden gegeven. De professionele musici werken vrijwel belangeloos mee, maar krijgen naast een bescheiden vergoeding wel een overnachting aangeboden en ook de huur van instrumenten brengt kosten met zich mee. De concerten kunnen rekenen op een groot publiek van Texelaars en toeristen. Zij betalen alleen een vrijwillige bijdrage, zodat de organisatie voor een deel afhankelijk is van sponsoring en fondsen. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

In de bestuursvergadering van juni, op de eerste dag van de zomer, heeft het Texelfonds besloten diverse (veelbelovende) Texelse projecten financieel te ondersteunen.

Kerk van De Koog

Een bedrag van € 7.500,- gaat naar het eeuwenoude kerkje van De Koog, dat net als het historische huisje van ‘moeder’ Mosk dat ernaast staat wordt gerestaureerd. De eigenaar – de diaconie van de Protestantse gemeente Waal-Koog-Den Hoorn – wil het gebouw regelmatig openen. Niet alleen voor de reguliere kerkdiensten, maar ook voor andere bezoekers, Texelaar of toerist. ‘Het ontbrak ons tot nu toe aan mankracht om dat voor elkaar te krijgen, terwijl we vaak de vraag krijgen om het wél te doen. Naar verwachting zal er een grote toeloop zijn: van nieuwsgierige passanten tot mensen die behoefte hebben aan een gesprek of aan stilte, die een kaarsje willen branden en even rust zoeken’, meldt het kerkbestuur.

Pré-Sail Texel

Een bedrag van eveneens € 7.500,- stelt het Texelfonds beschikbaar voor het vorige week gehouden Pré-Sail Texel. Specifiek is het geld bestemd voor de organisatie om het gehele evenement een veel inclusiever karakter te geven.  Speciale aandacht daarbij  voor de bewoners van de hotelboot in de haven, grotendeels bestaand uit Oekraïense vluchtelingen. Allemaal waren ze samen met andere genodigden van het eiland welkom bij een bijeenkomst aan boord van het schip Morgenster. Daar werden ze getrakteerd op koffie en een dessert. De organisatie wilde daarmee de mogelijkheid bieden met elkaar in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen en zo de integratie te bevorderen. Door ook de Rede van Texel beschikbaar te maken voor niet-Nederlands sprekende Texelaars is ook de specifieke historische context breder voor het voetlicht gebracht. Ook was er ruimschoots oog voor de participatie van de bewoners van het Maartenhuis bij het evenement.

Helium

In de bestuursvergadering van februari reserveerde het Texelfonds een bedrag van € 5.000,- voor de Stichting Helium, opgericht door een grote groep jongeren en enkele ouders, die ambitieuze plannen hadden om allerlei activiteiten te organiseren. Voorwaarde was wel dat de groep een goed doordacht en uitvoerbaar plan zou indienen. Dat ligt er inmiddels en behelst onder meer diverse projecten om het sociale en culturele aanbod voor jongeren en jongvolwassenen op Texel te vergroten. Bedoeling is ook een eigen clubhuis in te richten. ‘Een belangrijke ontwikkeling voor het eiland’, oordeelt het Texelfonds. Het besloot om die reden de bijdrage te verhogen naar €7.500,-.

Dorpsmaaltijd

Het kleinste bedrag, van € 310,-, gaat naar de organisatie van de dorpsmaaltijd in De Waal, waar het hele dorp welkom is. Bewoners zorgen zelf voor het eten en veel spullen kunnen ze lenen, zodat ze aan een bescheiden budget genoeg hebben. De bijdrage van het Texelfonds wordt besteed aan wat kleinere zaken. Het bedrag wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Café Brainstorm

Vorige maand al besloot het Texelfonds €1.050,- beschikbaar te stellen voor de organisatie van vier avonden Café Brainstorm, waar mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten samenkomen en informatie uitwisselen. Deze bijdrage komt uit het Kok-Barendregt Fonds.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP