Bij de oprichting kreeg het Texelfonds het motto: "Hart voor Texel" waarmee wordt onderstreept dat het een echt gemeenschapfonds is. Het fonds is in het leven geroepen op verzoek van burgers die voor hun vermogen of nalatenschap een bestemming dicht bij huis zoeken.
Het fonds opereert binnen de eilandgrenzen en is transparant en aanspreekbaar voor iedereen die Texel een warm hart toedraagt.

De activiteiten van het Texelfonds bewegen zich op de volgende terreinen:

  • zorg en welzijn;
  • kunst en cultuur;
  • sport en recreatie;
  • natuur en landschap.

Het Texelfonds heeft binnen de vier werkgebieden speciale aandacht voor projecten op het gebied van:

  • educatie;
  • voorlichting;
  • onderzoek;
  • behoud;
  • vernieuwing.

Missie

Door het bieden van een structureel systeem voor het ondersteunen van Texelse doelen en projecten levert het fonds een bijdrage aan vernieuwing en versterking van de kwaliteit van de Texelse samenleving.

Kernwaarden

Het Texelfonds werkt vanuit een aantal kernwaarden, te weten:

  • eerlijk;
  • open;
  • transparant;
  • resultaat gericht;
  • betrokken;
  • positief;

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP