Bestaande stichtingen kunnen hun vermogen onderbrengen bij het Texelfonds. Dit vermogen wordt behandeld als Fonds op Naam, waarbij de oorspronkelijke doelstellingen van de donerende stichting zoveel mogelijk gevolgd worden. Het Texelfonds neemt dan het bestuur over, waardoor de continuïteit en professionaliteit van het beheer en bestuur gewaarborgd worden. Het Texelfonds kan de rol van vereffenaar op zich nemen waardoor alle juridische zaken door het Texelfonds worden geregeld.

Indien gewenst kunnen bestuurders van de stichtingen meedenken over het giftenbeleid van het Fonds op Naam. Deze bestuursleden kunnen dan plaatsnemen in een adviesraad voor het betreffende deelfonds, waarbij beslissingen van de te ondersteunen projecten in samenspraak met het bestuur van het Texelfonds kunnen plaatsvinden. Het Texelfonds draagt zorg voor de begeleiding en de administratieve afhandeling van de projecten.

Het Texelfonds streeft ernaar, gezamenlijk met bestaande fondsen, haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Het bestuur houdt een ieder op de hoogte door verantwoording af te leggen over de activiteiten en het sturen van het jaarverslag.

Stichtingen en de Fiscus

Stichtingen kunnen worden aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling'. Deze status geeft bepaalde voordelen op het gebied van vrijstellingen van schenkbelasting bij een vermogensoverdracht naar het Texelfonds. Het bestuur van het Texelfonds informeert u graag over de mogelijkheden.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP