Financieel

Onderstaand treft u de jaarverslagen aan van het Texelfonds. In de jaarverslagen van het Texelfonds treft u naast het financiële verslag ook het verslag aan van de secretaris.

2022

 Jaarverslag 2022

2006 t/m 2021

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020
Financieel jaarrapport 2020 (uitgebreid)

Jaarverslag_2019
Financieel jaarrapport 2019 (uitgebreid)
Jaarverslag_2018
Financieel jaarrapport 2018 (uitgebreid)
Jaarverslag 2017
Financieel jaarrapport 2017 (uitgebreid)
Jaarverslag 2016
Financieel

...

Lees verder...

Privacyverklaring

In het kader van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft het Texelfonds in onderstaande privacyverklaring vastgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken met welk doel.

PrivacyverklaringTexelfonds.pdf

 

Lees verder...

Beleidsplan

Aanleiding

Het Texelfonds werd in 2004 als een lokaal gemeenschapsfonds opgericht. Vanaf het begin is het de intentie geweest om een fonds te zijn voor alle Texelaars en Texelliefhebbers. Het wil bijdragen aan het op niveau houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van leven op Texel. Het streeft ernaar om Texels geld voor Texel beschikbaar te stellen. 

In onderstaand beleidsplan zijn de ambities en doelstellingen voor de beleidsperiode 2019-2022 vastgelegd, op basis van inbreng van het

...

Lees verder...

Huishoudelijk regelment

1. Inleiding

Het Texelfonds heeft gedetailleerde statuten, vastgesteld op 26 november 2014, waarin al veel beschreven en geregeld is. Daarnaast legt dit Huishoudelijk Reglement enkele zaken nader vast.

2. Bestuur

1. Het bestuur van het fonds houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken.
2. In de bestuursvergaderingen worden projecten en aanvragen beoordeeld en wordt definitief besloten.
3. Het bestuurslid aanvragen toetst de aanvragen op volledigheid en stelt een synopsis op ter

...

Lees verder...

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP