Texelfonds jubileumlogoIn 2019 bestaat het Texelfonds 15 jaar. In dit jubileumjaar zal het fonds met verschillende speciale acties de aandacht op zich vestigen. Naast een jubileumavond in november wordt er gewerkt aan een speciaal boek waarin o.a. de activiteiten van de eerste 15 jaar staan beschreven. De meeste aandacht zal echter uitgaan

Al vanaf 2004 maakt het Texelfonds initiatieven mogelijk ter verbetering van de kwaliteit van leven op Texel. Zo stelt het inwoners van Texel in staat om hun maatschappelijke idealen te verwezenlijken.

Vanaf het begin heeft het fonds de intentie gehad om een fonds te zijn voor alle Texelaren en Texelliefhebbers. Het wil bijdragen aan het op niveau houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van leven op Texel. Het streeft ernaar om Texels geld voor Texel beschikbaar te stellen. Het Texelfonds is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft als stichting een doelvermogen en statuten.
Als vanaf 2004 maakt het Texelfonds initiatieven mogelijk ter verbetering van de kwaliteit van leven op Texel. Zo stelt het inwoners van Texel in staat om hun maatschappelijke idealen te verwezenlijken.

"Onderstaand enkele quotes uit de evaluatieformulieren die het Texelfonds heeft ontvangen."

De activiteiten van het Texelfonds bewegen zich op de volgende terreinen:

  • zorg en welzijn;
  • kunst en cultuur;
  • sport en recreatie;
  • natuur en landschap.

Texelfonds
Abbewaal 27
1791 WX Den Burg

Bankrelaties
Rabobank NL75RABO0156730820
Van Lanschot:NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP