U kunt als particulier geld schenken aan het Texelfonds.

Het Texelfonds is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw schenkingen aan het fonds vrijgesteld zijn van schenkbelasting. Schenkingen aan het Texelfonds zijn voor u aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw belastingvoordeel is afhankelijk van het karakter van de schenking (periodiek of eenmalig) en de belastingschijf waar u in valt.

Vanaf 1 januari 2012 mag u anderhalf keer het bedrag van de gift op uw inkomen in mindering brengen.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP