Het Texelfonds is voor haar bestaan afhankelijk van giften, schenkingen en legaten. Om het voor gevers aantrekkelijk te maken, heeft het Texelfonds enkele mogelijkheden. Naast het algemeen fonds, dat ten goede komt aan de diverse deelgebieden waarin het Texelfonds actief is, is er de mogelijkheid om een Fonds op Naam te vestigen. Onderstaand de fondsen op naam die zijn ondergebracht bij het Texelfonds.

Fonds Voortgezet Onderwijs Texel

Op vrijdag 15 februari 2019 is een nieuw Fonds Op Naam ondergebracht bij het Texelfonds. Het gaat om het Fonds Voortgezet Onderwijs Texel. Het fondsrendement zal besteed worden aan het voortgezet- en beroepsonderwijs op Texel en is gevormd uit het vermogen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Texel. Met de ondertekening van de overeenkomst is ook de voormalige stichting opgeheven. Het renderende vermogen van het fonds is € 180.000,-

Kok-Barendregt fonds

Op zaterdag 17 december 2016, tijdens de opening van het nieuwe kantoor van het Texelfonds aan de Abbewaal in Den Burg, maakte voorzitter Jan Beijert bekend dat het fonds is uitgebreid met een nieuw Fonds op naam. Het gaat om het Kok-Barendregt Fonds. Het fonds van € 177.000,- uit de nalatenschap van de familie Kok uit Den Hoorn heeft een doelstelling gelijk aan die van het Texelfonds.

Via bijgaande link kunt u het levensverhaal lezen van de familie Kok: Interview van Margreet Berndsen met twee neven van de heer Kok.

IJspegelsfonds

Het onderbrengen van het IJspegelsfonds bij het Texelfonds is op 11 augustus 2015 door notaris Mevr. Mr. M. Hoogerheide bekrachtigd. Het geld, €100.000,- , het ‘overschot’ van de verloren gewaande IJslandse Landsbanki-tegoeden, mag het Texelfonds gaan uitkeren aan maatschappelijke initiatieven. Het geld uit de gemeentelijke reserve sluit uitstekend aan bij het Burgerinitiatief dat het Texelfonds al eerder vorm gaf.

Fonds *Lof Der Zotheid*

Voorzitter Jan Beijert had tijdens de viering van het tienjarig bestaan (2004-2014) een heuglijke mededeling voor de aanwezigen in Cinema Texel. Enkele dagen voor het jubileum was er aan de bij het Texelfonds ondergebrachte Fondsen op Naam, een nieuw fonds toegevoegd: *Lof Der Zotheid*. Een anonieme gever heeft hierin € 100.000,- ondergebracht, een bedrag dat het Texelfonds vrij besteden mag op het terrein van jeugd- en ouderenzorg, kunst, cultuur, natuur en landschap.

Jeugdfonds Texel

Donderdag 7 juli 2011 heeft de Lions Club Texel de oprichting van Jeugdfonds Texelbekendgemaakt. Het beheer van het fonds is in handen van het Texelfonds gegeven.

De Lions Club schonk het bedrag van de opbrengst van de verkoop van de inventaris uit het voormalige gemeentehuis (€ 13.000,-) aan het fonds. Het nieuwe jeugdfonds richt zich op de Texelse jeugd van 0 tot 19 jaar. Dirk Vinke, die namens het Texelfonds de cheque in ontvangst nam, kon de Lions Club als verrassing melden dat het fonds een toezegging heeft ontvangen om het door de Lions Club Texel gedoneerde bedrag te verdubbelen.

Het Texelfonds krijgt geregeld aanvragen voor jeugdzaken maar had tot voor kort nog geen voorziening daarvoor. Het Jeugdfonds Texel zal als vermogensfonds worden opgezet en dit houdt in dat uitkeringen uit het rendement van het vermogen worden betaald. Texelfonds hoopt het nu nog kleine fonds uit te kunnen bouwen tot een groter fonds en zal op zoek gaan naar aanvullende financiering.

Joustra en de Beurs Zorgfonds

Vrijdag 9 oktober 2009 heeft het Texelfonds haar tweede Texelse Fonds op naam gevestigd. Het Texelfonds heeft € 260.000,- gekregen van de Stichting tot steun van de Stichting Bejaardenzorg Texel. Het geld is ondergebracht in het Joustra en de Beurs Zorgfonds. Het is vernoemd naar Cees Joustra en Joop de Beurs die in 1979 de steunstichting oprichtten. Volgens Hans Wendrich, oud-directeur van de woningbouwvereniging en voorzitter van de steunstichting blijven de uitgangspunten hetzelfde. 'Het is geld van de Texelaars voor de Texelaars'. Het is de bedoeling het rendement van het fonds aan zorg te besteden bijvoorbeeld voor zaken die niet regulier uit de zorg kunnen worden bekostigd.

Maartenfonds

Het Texelfonds heeft sinds april 2009 haar eerste fonds op naam. Het Maartenfonds is in het leven geroepen om zaken te bekostigen die voor de kwaliteit van het gehandicaptencentrum het Maartenhuis in De Koog en het welzijn van de 31 bewoners van belang zijn. Het onder de paraplu van het Texelfonds gekomen Maartenfonds wordt gevoed door de stichting Iris, die in 2007 werd opgericht door mensen die zich bij het Maartenhuis betrokken voelen. Familieleden van de bewoners willen door schenking of legaat het Maartenhuis steunen. De stichting Iris wil dat stimuleren, aanspreekpunt zijn en adviseren wat betreft de besteding van de gelden, maar laat het verder over aan het Texelfonds.
Eind april 2013 is de samenwerking tussen de Stichting Vrienden van het Maartenhuis en het Texelfonds beëindigd. Binnen het bestuur van de vriendenstichting was er geen draagvlak meer om het Maartenfonds vorm te geven.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP