Sinds de oprichting van het Texelfonds in 2004 is het bestuur regelmatig gewijzigd van samenstelling. Onderstaand treft u een aantal fotos aan van samenstellingsmomenten. Daaronder zijn in een opsomming de voormalige bestuursleden genoemd incl. de bestuursperiode.

Juli 2019 Achterste rij vanaf links: Dirk Vinke (penningmeester), Joop Rommets (PR), Peter Reijnders (lid), Voorste rij vanaf links: Piet Heijnen (lid), Marion Barth (aanvragen), Joke Kuijper-Roeper (secretaris), Jan Beijert (voorzitter).

Bestuur juli 2019

Oktober 2016: Jan Beijert (voorzitter), Ellen van der Linde - Bot (sociale media), Liesbeth Rijk (PR), Peter Visch (aanvragen), Swier Oosterhuis (lid), Joke Kuijper - Roeper (secretaris), Dirk Vinke (penningmeester).
Bestuur okt 2016

September 2014: Staand: Swier Oosterhuis (lid), Nicole Ouwehand (lid), Dirk Vinke (penningmeester), Margreet Berndsen (PR), Jan Beijert (voorzitter). Gehurkt: Peter Visch (secretaris) en ,Monique Wijnhoff (lid).
bestuur2014 2

Oktober 2011: Nicole Ouwehand (lid), Monique Wijnhoff(lid), Andrews Albers (voorzitter), Dirk Vinke (penningmeester), Christine Groen (secretaris), Jan Beijert (lid) en Swier Oosterhuis (lid).
kopie van 2011 oktober

Juni 2010:  Jeannette Korff (lid), Cees Hin (penningmeester), Christine Groen (secretaris), Monique Wijnhoff (lid), Hans van Zeijlen (ondersteuning secretaris), Jan Beijert (adviseur) en Andrew Albers (voorzitter).
bestuur2
Januari 2009: Overdracht van de voorzittershamer aan Andrew Albers.

 1e overdracht voorzittershamer
April 2004: het eerste bestuur: Jacques Dijt (voorzitter), Christine Groen (secretaris), Cees Hin (penningmeester),  Jeannette Korff (lid) en Andrew Albers (lid).

bestuur1


 Ambassadeurs

Onderstaande voormalige bestuurders hebben door hun maximale zittingstermijn of door tussentijds aftreden het bestuur inmiddels verlaten. Zij vervullen nu, door hun betrokkenheid, een ambassadeursrol voor het Texelfonds.

 • Mw. Joke Kuijper, bestuurslid van februari 2016 tot december 2022
 • Mw. Marion Barth, bestuurslid aanvragen van januari 2017 tot januari 2021
 • Dhr. Jan Beijert, voorzitter van juli 2012 tot juli 2020
 • Mw. Ellen van der Linde - Bot, bestuurslid van oktober 2015 tot juli 2019
 • Dhr. Swier Oosterhuis, bestuurslid van januari 2011 tot januari 2019
 • Mw. Liesbeth Rijk, bestuurslid communicatie van januari 2015 tot januari 2019
 • Dhr. Peter Visch, bestuurslid aanvragen van 2013 tot januari 2017
 • Mw. Margreet Berndsen, lid van 2012 tot januari 2016
 • Mw. Monique Wijnhoff lid, van 2010 tot oktober 2015
 • Mw. Nicole Ouwehand, lid, van 2011 tot januari 2015 
 • Mw. Christine Groen, secretaris, van 2004 tot januari 2013
 • Dhr. Andrew Albers, voorzitter, van januari 2009 tot juli 2012
 • Dhr. Andrew Albers, lid, van 2004 tot januari 2009
 • Mw. Jeannette Korff, lid, van 2004 tot juni 2010
 • Dhr. Jacques Dijt, voorzitter, van 2004 tot januari 2009

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP