Het Texelfonds is voor haar bestaan afhankelijk van giften, schenkingen en legaten. Om het voor gevers aantrekkelijk te maken, heeft het Texelfonds mogelijkheden. Naast het algemeen fonds, dat ten goede komt aan de diverse deelgebieden waarin het Texelfonds actief is, is er de mogelijkheid om een Fonds op naam te vestigen.

De activiteiten van het Texelfonds bewegen zich op de volgende terreinen:

  • zorg en welzijn;
  • kunst en cultuur;
  • sport en recreatie;
  • natuur en landschap.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP