Op Texel zijn naast het Texelfonds meerdere fondsen actief die mogelijk een bijdragen kunnen leveren bij de realisering van projecten. Onderstaand een willekeurige opsomming van fondsen die Texelse initiatieven kunnen ondersteunen:

Sport

Sport

Raboton

Verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen bij de Raboton. Voorwaarde is dat het bedrag bestemd is voor goede doelen in ons werkgebied dat bestaat uit de gemeentes Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon (gedeeltelijk).

Goede Doelen Stichting Texel
Goede Doelen Stichting Texel is opgericht ten behoeve van sport en spel op Texel.Dit houd in dat wij ons inzetten voor de bevordering van sport en spel, en verbeteringen binnen verenigingen, clubs en enkelingen.

VSBfonds
Het

...

Lees verder...

Ouderen

Ouderen

Fondsen voor ouderen


Heeft u een project of een initiatief met in de hoofdrol de doelgroep ouderen, dat financiële steun kan gebruiken? Raadpleeg dan is deze website. Op de website staan verschillende fondsen vermeld die uw aanvraag mogelijk kunnen ondersteunen. Door het invullen van de QuickScan ziet u snel bij welke fondsen u het beste een aanvraag kunt indienen.

Stichting Samen één Texel
Stichting Samen één Texel ondersteunt en initieert projecten die bijdragen aan een vitale samenleving op

...

Lees verder...

Cultuur

Cultuur

STIFT
Het subsidiëren van investeringen in projecten die de toeristische kwaliteit van de gemeente Texel vergroten of bewaren, dan wel leiden tot verbetering van het toeristisch product Texel.

Raboton

Verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen bij de Raboton. Voorwaarde is dat het bedrag bestemd is voor goede doelen in ons werkgebied dat bestaat uit de gemeentes Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon (gedeeltelijk).

Goede Doelen Stichting Texel
Goede Doelen Stichting Texel is

...

Lees verder...

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP