Het Texelfonds ondersteunt zowel Texels Welzijn als het Maartenhuis met een bijdrage van € 5.000.

Texels Welzijn krijgt de steun voor het Odense Initiatief, een ontmoetingsplek voor mensen van wie wordt vermoed dat ze een vorm van beginnende dementie of niet aangeboren hersenletsel hebben. Ook hun naasten zijn er welkom.

Het initiatief is afgeleid van de zogenoemde Odensehuizen in Nederland. Kenmerkend is dat ze vooral worden gebruikt door inwoners zelf, met begeleiding van vrijwilligers en – beperkt – professionele krachten. Het is geen dagopvang waarvoor indicatie nodig is, maar kan daar eventueel wel een toegang naar zijn.
Het initiatief wordt ingezet voor een periode van anderhalf jaar, met de intentie het bij voldoende belangstelling te verlengen. De meeste kosten worden gedekt door de gemeente Texel, het Texelfonds doet een bijdrage in de kosten voor het opstarten en voor de inzet van vrijwilligers.

Het Maartenhuis krijgt € 5.000 voor aanpassingen aan woonhuis Brendaan, zodat bewoners er zolang mogelijk kunnen blijven wonen en niet hoeven verhuizen naar zorginstellingen aan de overkant.

Beide bijdragen worden betaald uit het Joustra en De Beurs fonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP