TexelsMuseumTekeningHet Texelfonds stelt € 1.000 beschikbaar voor de reconstructie van de vinvis die vier jaar geleden tussen strandpaal 17 en 18 aanspoelde. Bedoeling is dat het achttien meter lange skelet bij Ecomare wordt tentoongesteld.

Het in elkaar zetten van het enorme zeezoogdier is een kostbare klus. De Stichting Texels Museum begroot de reconstructie op ongeveer € 20.000 en hoopt daarvan € 12.000 binnen te halen via crowd funding. Wie dat wil, kan één of meer botten sponsoren. Het Texelfonds vindt het leuk de reconstructie van de onderkaak te betalen, als knipoog naar de walviskaak die vroeger de toegangspoort vormde van het Texels Museum, dat van ongeveer 1950 tot 1975 in De Dennen was gevestigd.

Het Texelfonds stelt € 1.500 beschikbaar voor de tentoonstelling rond de Zilveren Camera, die nog tot eind september in kerkgebouw De Burght is te zien en wordt georganiseerd door Stichting Texel Cultuureiland. Deze bijdrage wordt betaald uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP