Het Texelfonds heeft een nieuwe voorzitter. In de bestuursvergadering van woensdag 15 juli 2020 heeft Jan Beijert de voorzittershamer overgedragen aan Jacco Mokveld, directeur van leer-werkbedrijf De Bolder.

Met onderstaand mailbericht heeft Jan Beijert afscheid genomen van alle contacten van het fonds.

Op 31 december 2019 liep mijn tweede bestuurstermijn van vier jaar af. In de aanloop naar die datum had ik al het besluit genomen om geen gebruik te maken van de mogelijkheid voor een derde termijn.

Het was onze bedoeling om tijdens de jaarvergadering in mei 2020 de officiële overdracht te laten plaatsvinden. Dat leek een gepast openbaar moment. Maar de corona-omstandigheden lieten dit jammer genoeg niet toe.

Zoals u wellicht weet, ben ik sinds 2003 bij het Texelfonds betrokken, eerst als adviseur van het bestuur en sinds 1 januari 2012 als voorzitter. In mijn aanvaardingsspeech heb ik toen onder meer gezegd: “Alles wat met het Texelfonds te maken heeft, moet voldoening geven.”

Bij de start van het Texelfonds in november 2004 was er nog geen bankrekening en dus geen geld, maar er waren wel vijftien enthousiaste mensen die geloofden in de kansen en mogelijkheden van het Texelfonds. Ruim vijftien jaar later heeft het Texelfonds 289 projecten en initiatieven kunnen ondersteunen voor een totaalbedrag van € 847.500. Het eigen vermogen van het Texelfonds was op 31 december 2019 € 1.512.340. Daarnaast hebben we de Verhalenmiddag, het Texelfondspodium en het jongerenbestuur Jong Texelfonds opgericht.

In november 2019 hebben we het 15-jarig jubileum mogen vieren met een keur aan sprekers, zang en muziek en de presentatie van het jubileumboek onder de naam Texelfonds, een geweldig cadeau aan de Texelse samenleving. De titel is ontleend aan een uitspraak van Bob Bakker uit 2004(!). Zoals hierboven aangegeven heeft het Texelfonds invulling gegeven aan zijn woorden. U zult het met me eens zijn dat dit heel veel voldoening geeft.

Het Texelfonds is een organisatie geworden die er toe doet, die de samenleving op ons eiland verbindt en waar mensen bij willen horen. Het is me een eer om aan die ontwikkeling, mede met bestuursleden en leden van de Raad van Advies, leiding te hebben mogen geven.

Gelukkig hoef ik nog niet helemaal afscheid te nemen. De nieuwe voorzitter en het bestuur hebben me gevraagd toe te treden tot de Raad van Advies. Dat doe ik heel graag. In die rol mag ik het bestuur adviseren en blijf ik – op gepaste afstand – betrokken.

Ik wil u hierbij bedanken voor uw interesse in het Texelfonds in welke vorm dan ook. Onze persoonlijke contacten zijn altijd heel positief en inspirerend geweest. Dank daarvoor!

Nieuwsbrief Jacco Mokveld en Jan BeijertOnze nieuwe voorzitter, Jacco Mokveld (links op de foto), is een professioneel manager met een groot maatschappelijk hart. Het Texelfonds zal nog meer zelf initiatief moeten nemen in de Texelse samenleving. Gezien zijn brede achtergrond en opleiding, zal Jacco dit proces uitstekend kunnen begeleiden.

Vanaf deze plaats wil ik hem daarbij veel succes wensen.

Met vriendelijke groet,
Jan Beijert

 

 

 

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP