Maar liefst 11 ideeën zijn naar voren gebracht tijdens de eerste inspiratie-avond voor het project Verrijk je Buurt. De Waal had de primeur. In het dorpshuis werd door Waalders enthousiast gebrainstormd over plannen om hun eigen buurt nog leuker te maken.

Foto Gerrit VerhoevenDe ideeën liepen enorm uiteen. Van een dorpsdiner en een pruimentaartbakevenement tot concerten in de kerk en creatieve of dans workshops in De Wielewaal. Ook was er een voorstel om een videodocument te maken met oudere Waalders die de oorlog nog hebben meegemaakt, in het kader van 75-jaar vrijheid. Andere bewoners wilden onderzoeken of er nog oude foto’s uit die tijd van De Waal waren, om daar eventueel een fototentoonstelling mee te maken. Plannen voor aanpassing van het speelterrein, zodat het ook volwassenen uitdaagt tot bewegen en een oplossing voor fietsen nabij de kerk moet eerst nader worden besproken met de gemeente. Het sympathieke idee om een duofiets aan te schaffen en daarmee op pad te gaan met Waalders die niet meer in staat zijn om zelfstandig te fietsen past waarschijnlijk qua budget niet bij dit project, maar wordt toch meegenomen, omdat het mogelijk op een andere manier door het Texelfonds kan worden gefaciliteerd.

Alle ideeën worden verzameld en alvast bekeken door het bestuur van het Texelfonds. Eind maart volgt de beslissing welke plannen worden gesteund. Als er nadere uitwerking is gewenst, wordt contact opgenomen met de initiatiefnemers. Het is namelijk de bedoeling dat de ingebrachte plannen uiteindelijk door de indieners zelf worden uitgevoerd.

De volgende inspiratie-avond is a.s. vrijdag in dorpshuis De Bijenkorf in Oosterend, aanvang 20.00 uur.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP