Het Texelfonds gaat met ingang van 2013 kinderen waarvan de ouders op de bijstandsnorm zitten, financieel ondersteunen. Het gaat hierbij om gezinnen die door bijvoorbeeld beslaglegging niet voor bijstand in aanmerking komen.

Het Texelfonds gaat het lesgeld voor zwemles of andere sporten of vrijetijdsbestedingen rechtstreeks aan de clubs of verenigingen overmaken, zodat de kinderen verzekerd zijn van deelname. De bijdragen komen uit het Jeugdfonds van het Texelfonds.
Normaal kunnen kinderen van ouders die bijstand krijgen, via de gemeente een beroep doen op 'maatschappelijke participatie', dat €150,- per volwassene en €250,- voor kinderen beschikbaar heeft. Kinderen die hiervoor niet in aanmerking komen, kunnen nu van het Texelfonds ondersteuning krijgen.
Omdat moeilijk in te schatten valt hoeveel gezinnen een beroep op deze voorziening gaan doen, is afgesproken de bijdrage voorlopig een jaar te verstrekken.
Aanvragen lopen via Barbara Pieterse of Maaike Schoo van Texels Welzijn, tel. 312696.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP