Het eerste Texelfondspodium (onderdeel van de Texelfondsweek) dat op 29 oktober 2013 plaatsvond, is een succes gebleken. Tien sprekers namen het woord om aan te geven wat in hun ogen een verbetering van de kwaliteit van de Texelse samenleving zou opleveren. Jan Willem Bakker, Anneke Berghuis, Kees Boersen, Jaap Boon, Kees Dekkers, Harry de Graaf, Cees de Jager, Joyce Pool, Petra Schut en Elko Vermeulen kregen elk zes minuten om hun ideeën uiteen te zetten.

In een overvolle 'Hollebol' - lang niet iedereen kon een zitplaats bemachtigen - kondigde presentator Gerrit Verhoeven de verschillende speechers aan en zorgde Gerrit Terwindt voor een muzikaal intermezzo. Tot verrassing van de deelnemers werden hun toespraken na afloop 'gewogen' door 'Buurman en Buurman', een gelegenheidsduo bestaande uit Aris Bremer en Gerard Timmerman. Zij waren van mening dat uit de toespraak van Jan Willem Bakker van De Waddel zoveel liefde voor het boerenbedrijf sprak, dat zijn speech eruit sprong. Dit leverde hem een mandje met Texelse produkten op. Het Texelfonds is van plan het Podium volgend jaar te herhalen.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP