Sinds zaterdag 17 december heeft het Texelfonds een nieuw onderkomen, een kantoor in het pand van Kabeltex aan de Abbewaal te Den Burg. De eerste voorzitter en ambassadeur van het fonds, Jacques Dijt, verricht de officiële openingshandeling door het naambord te onthullen.Onthulling van het naambordje door de eerste voorzitter van het Texelfonds de heer Jac. Dijt

Dijt liet zich in zijn toespraak tot het fonds enthousiast uit over de prachtige locatie en de positieve ontwikkelingen binnen het Texelfonds. Ter gelegenheid van de opening is gevraagd om € 250,= te schenken aan een Texelse goed doel. De keuze valt op de Stichting Dorpsherstel. Dijt:  ‘Deze mensen zijn jaren goed in de weer, onder meer met het opknappen van schapenboeten. Als telg uit een familie van schapenboeren kan ik dit uiteraard alleen maar toejuichen’.

‘Nadat we tijdelijk gebruik konden maken van het te koop staande voormalige TESO- notariskantoor aan de Elemert, zijn we van de zomer verhuisd naar De Waal.

Dennis Beumkes stelde een kantoorruimte aan de Laagwaalderweg beschikbaar, onder zeer gunstige voorwaarden voor het Texelfonds. Intussen viel het oog op een andere, wat meer centrale plaats’, aldus voorzitter Jan Beijert. Het bestuur was dan ook verheugd dat Jaap Drijver van Kabeltex een ruimte over had, onder dezelfde gunstige condities als kantoor in De Waal. Beijert: ‘Een prachtige basis, van waaruit het Texelfonds een steeds grotere plaats in de Texelse samenleving kan gaan innemen’.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP