Tijdens de opening van het nieuwe kantoor aan de Abbewaal maakte voorzitter Jan Beijert bekend dat het fonds is uitgebreid met een nieuw fonds op naam. ‘Het bestuur van het Texelfonds maakt hierbij, met trots, bekend dat per heden een nieuw fonds op naam is gevestigd.
De naam van het fonds is: het Kok-Barendregt Fonds. De doelstelling van dit fonds is gelijk aan die van het Texelfonds. Hiermee wordt het bestuur in staat gesteld de revenuen van dit fonds over meerdere zaken te verdelen. Er zal een bedrag van € 177.000 in dit Fonds worden gestort.
‘Voor het bestuur van het Texelfonds is dit weer een bewijs van groot vertrouwen en een bevestiging van de gedachte dat het Texelfonds steeds meer een grotere plaats kan gaan innemen in de Texelse samenleving’, aldus Jan Beijert. Het Kok-Barendregt Fonds is het zesde fonds op naam dat bij het Texelfonds is ondergebracht.
Op de website van het Texelfonds is een uitgebreide levensbeschrijving opgenomen van de heer en mevrouw Kok – Barendregt. U kunt dit vinden onder ‘fondsen op naam’.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP