Aanvullende voorwaarden bij een aanvraag door een vereniging of stichting zonder winstoogmerk:

  • Het project dient bij voorkeur in de start- of voorbereidende fase te verkeren.
  • Het project dient bij voorkeur te worden geïnitieerd door een groep met rechtspersoonlijkheid en niet door (een) enkeling(en).
  • Het project moet niet alleen uitstraling hebben naar de primaire doelgroep, maar dient een groter deel van de Texelse bevolking te bereiken.
  • Er wordt geen exploitatie van evenementen gesubsidieerd.

Twijfelt u of uw aanvraag past binnen de doelstellingen van het Texelfonds of wilt u andere zaken betreffende uw project met het Texelfondsbestuur bespreken, neemt u dan contact op met de secretaris voor het maken van een spreekuurafspraak. U kunt de secretaris bereiken via telefoon: 0222-319501 of e-mailadres:

Meent u dat u voor een aanvraag in aanmerking komt? Vul dan onderstaand formulier in.

Onderstaand kunt u de gevraagde gegevens invullen of uploaden. Indien u reeds beschikt over een projectplan en/of begroting, dan kunt u kiezen voor de upload mogelijkheid. Let op: stuur ons wel een beknopt projectplan van maximaal 10 zinnen.
Naam vereniging of Stichting*
Invalid Input

Contactpersoon*
Invalid Input

Adres*
Invalid Input

Postcode*
Invalid Input

Woonplaats*
Invalid Input

E-mail-adres*
Invalid Input

Bijschrijf uw aanvraag in maximaal 10 zinnen. Geef daarbij ook aan wat u met de aanvraag wilt bereiken.
Omschrijving project
Invalid Input

Upload projectplan
Invalid Input

 
Wilt u hieronder aangeven voor welke doelgroep het project is opgezet.
Omschrijving doelgroep*
Invalid Input

Alleen aanvragen die voorzien zijn van een projectbegroting en een dekkingsplan worden in behandeling genomen. Geef onderstaand een kostenraming aan en geef ook aan op welke wijze u (naast uw aanvraag voor het Texelfonds) de kosten denkt te kunnen dekken.
Begroting project
Invalid Input

Upload begroting project
Invalid Input

 
Aangevraagd bedrag*
Invalid Input

Wilt u hieronder aangeven bij welke overige fondsen/instanties u ook een bijdrage heeft aangevraagd.
Bij anderen aangevraagd
Invalid Input

Kunt u aangeven wanneer het project van start gaat en wanneer het wordt beëindigd of wordt opgeleverd.
Startdatum*
Invalid Input

Verwachte eind- of opleverdatum*
Invalid Input

De in dit formulier ingevulde persoonsgegevens zullen op geen enkele wijze worden gedeeld met externe partijen.
Verzenden

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank NL75RABO0156730820
Van Lanschot:NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP