Aanvullende voorwaarden bij een aanvraag door een vereniging of stichting zonder winstoogmerk:

  • Het project dient bij voorkeur in de start- of voorbereidende fase te verkeren.
  • Het project dient bij voorkeur te worden geïnitieerd door een groep met rechtspersoonlijkheid en niet door (een) enkeling(en).
  • Het project moet niet alleen uitstraling hebben naar de primaire doelgroep, maar dient een groter deel van de Texelse bevolking te bereiken.
  • Er wordt geen exploitatie van evenementen gesubsidieerd.

Twijfelt u of uw aanvraag past binnen de doelstellingen van het Texelfonds of wilt u andere zaken betreffende uw project met het Texelfondsbestuur bespreken, neemt u dan contact op met de secretaris voor het maken van een spreekuurafspraak. U kunt de secretaris bereiken via de mail:

Meent u dat u voor een aanvraag in aanmerking komt? Vul dan onderstaand formulier in.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP