Het bestuur van het Texelfonds heeft in de vergadering van april besloten maar liefst acht aanvragen te honoreren en financieel te ondersteunen.

Het Texelfonds doneert een bedrag van € 7.500- aan de Stichting Texel CultuurEiland. Deze bijdrage is bedoeld voor het opzetten van een tentoonstelling over slavernij. Deze wordt komende zomer gehouden in kerkgebouw De Burght en richt zich op leerlingen van OSG De Hogeberg. Met het geld kunnen expositiepanelen worden aangeschaft. Het Texelfonds stelt als voorwaarde dat deze panelen ook door andere verenigingen en stichtingen op het eiland kunnen worden gebruikt. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Een bijdrage van € 2.500,- is voor de aanschaf van tuinverlichting bij het Huis van tante Jans. Deze verlichting is niet alleen ter verhoging van de sfeer in de tuin, maar geeft de bewoners en werknemers ook meer veiligheid in het donker.

De Stichting Museumbunker Texla krijgt een bedrag van € 5.000,-. Een groepje vrijwilligers steekt wekelijks veel tijd en energie in het opknappen en opnieuw inrichten van de voormalige Duitse communicatiebunker aan de Georgiëweg. De afgelopen tijd werden onder meer een originele manuele telefooncentrale en een kachel aangeschaft. De stichting heeft maar een klein budget, verdiend met het organiseren van open dagen.

Ook de kinderboerderij van Kotex krijgt € 5.000,- als bijdrage in het afgraven van de oude konijnenheuvel en het vervangen van de in slechte staat verkerende binnenomheining door onderhoudsvrij hekwerk. De uitvoering hiervan draagt bij aan de instandhouding van de kinderboerderij. Daar zijn niet alleen Texelse kinderen en van toeristen welkom, maar hebben ook verenigingen als Klaverjasclub Den Burg en Kunstenaarsvereniging ZOUT onderdak gevonden. Bovendien worden er onder meer groepsbijeenkomsten gehouden van De Deel, voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en beginnende dementie.

De dorpshuizen van Oudeschild en Den Hoorn krijgen allebei een bedrag van € 2.500,- voor de aanschaf van een beamer met scherm. Het Texelfonds vindt het belangrijk dat dorpshuizen over dergelijke faciliteiten kunnen beschikken. In Oudeschild krijgt de beheerder geregeld de vraag van dorpsgenoten om er met groepen naar sport en andere evenementen te kunnen kijken. In Den Hoorn is binnen de dorpscommissie een aparte afdeling Cultuur opgezet, die onder meer werk van Texelse filmers en documentairemakers wil vertonen.

Een bijdrage van € 705,- gaat naar de Stichting Veteranen Texel i.o. De veteranen willen de negen zwerfkeien verzorgen die verspreid over het eiland liggen en die samen het Monument voor de Geallieerde Vliegers vormen. De stichting betaalt zelf de schoonmaakmiddelen en leden stellen hun eigen bosmaaiers ter beschikking. De gemeente is blij met het initiatief, maar stelt als de voorwaarde dat de vrijwilligers veiligheidshesjes dragen.

Een bedrag van € 600,- ten slotte gaat naar de Stichting Dromen i.o. voor het organiseren van een theatertoer op de fiets. Bedoeling is dat op vier verschillende locaties in Den Hoorn en Den Burg en omgeving een theatervoorstelling van circa een halfuur wordt gegeven.

'Ik heb iets tegen mensen die alleen maar langs de zijlijn staan te bleren. Lever geen kritiek, maar oplossingen. Je kunt beter samenwerken dan tegenwerken.'

 DirkVinke-GerthaWessels.jpg
 
Van 2010 tot 2022 was hij onze enthousiaste, nauwgezette, oprecht kritische en creatieve penningmeester, die een onvergetelijke bijdrage heeft geleverd aan de groei en volwassenwording van het Texelfonds. Als ambassadeur, lid van de Raad van advies én vraagbaak bleef Dirk ook daarna zeer betrokken. We zullen hem verschrikkelijk missen.
 
Bestuur Texelfonds
 
InMemoriam-DirkVinke.JPG

In het bestuur van het Texelfonds heeft onlangs een wisseling opgetreden. Joke Kuijper vond het na bijna zeven jaar trouw en toewijding tijd voor andere uitdagingen. Lilian Malschaert is haar opvolger. ‘Het Texelfonds lijkt mij een mooie manier om wat te betekenen voor de Texelse samenleving. Het Texelfonds staat als een huis en gaat door een interessante transitie, waarvan ik graag deel uitmaak. Ik hoop dat we de komende jaren weer veel mooie projecten een steuntje in de rug kunnen geven’, zegt ze zelf over haar toetreding.

Zaterdag 6 mei houdt het Texelfonds jaarvergadering. Het bestuur legt dan verantwoording af. Ook zijn er één of meer interessante sprekers. De bijeenkomst wordt gehouden in De Hoeksteen in Den Hoorn en begint om 10.00 uur.

lilian-circle.jpeg

Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarvergadering!
Datum: zaterdag 6 mei 2023
Tijd: aanvang 09.30 uur, start vergadering 10.00 uur
Locatie: De Hoeksteen, Den Hoorn

Jaarvergadering TXF 2023

 

 

Het Texelfonds heeft in de bestuursvergadering van maart vier projecten financiële steun toegezegd.

Het hoogste bedrag gaat naar de Vrijdagavondcafé Winter Sessions van Radio Texel, een initiatief van Dj Mike Brouwer en organisatorisch ondersteund door de stichting TEMPO. Dit project omvat een serie live uitgezonden concerten van Texelse bands in de studio van Rikus Kloosterhuis. Bands spelen meerdere nummers, afgewisseld door interviews met bandleden en muziek die ze mogelijk al eerder hebben opgenomen. De concerten vinden plaats op vrijdagavond en duren van 20.00 tot 22.00 uur. Het Texelfonds ondersteunt het project met een bijdrage van €2.500,- en stelt daarnaast €100,- per opname beschikbaar, zodat de bands de registratie mee naar huis kunnen krijgen. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

De Stichting tot Behoud van het Boetje van Klemat mag een bijdrage van €1.685,- tegemoet zien. In vroeger tijden liep er bij Den Hoorn van de Mokweg tot aan wat nu het Havensluisje (nabij Alexanderhoeve) heet een landweggetje, dat vooral werd gebruikt door boeren met paard en wagen. Met de ruilverkaveling is het grootste deel van het weggetje verdwenen, maar inmiddels zijn delen weer hersteld. Er rest nog een stuk van 40 meter tot aan het Boetje van Klemat, onder inwoners van Den Hoorn vooral bekend als het Boetje van Ruud (Bakker). Bedoeling is dat deel binnenkort te restaureren.

Een bijdrage van €1.500,- is er voor het poëzieproject Vriendschap van Eilanddichter Fiet van Beek. Het project is vooral gericht op jongeren. Leerlingen van de OSG krijgen les in het schrijven van gedichten en dragen die voor op de Gedichtendag die op 17 mei op de school wordt gehouden. Daarnaast worden bekende Texelaars gevraagd een gedicht te schrijven. De gedichten worden gebundeld in een boekje, dat gratis beschikbaar komt voor deelnemers aan het project en ook in de bibliotheek te lezen zal zijn. De bijdrage wordt betaald uit het (deel)fonds Voortgezet Onderwijs Texel.

Ook het koor Amici Cantus krijgt een bijdrage van €1.500,- ter ondersteuning van een uitvoering van het Requiem van Mozart. Daarvoor worden een professioneel orkest en professionele solisten ingehuurd. Het koor wordt uitgebreid tot achtentwintig zangers. Samen brengen ze naast het Requiem ook de Missa Brevis in Bes en Laudate Dominum ten gehore, eveneens van Mozart. De bijdrage komt uit het deelfonds Koninklijke NV TESO.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP