Het Texelfonds heeft in de vorige bestuursvergadering besloten drie aanvragen te honoreren. De bijdragen komen ten goede van handboogvereniging Swarte Skéépe, Stichting Veteranen Texel en twee jonge filmmakers.

De hoogste bijdrage, een bedrag van € 2.341,-, is voor Stichting Veteranen Texel. Op verzoek van deze organisatie is de eerste avond van de gehouden Avondvierdaagse aangewezen als Vrijheidsloop. Veteranen wandelen mee en vertellen de deelnemers onderweg over hun missies. Educatie over tolerantie en de waarde van vrede en vrijheid is belangrijk, volgens de veteranen. Als tastbare herinnering kregen alle wandelaars een speciaal T-shirt.

Ese Roeper uit De Koog en Fé Baan – allebei student van de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht – krijgen € 2.000,- voor een film die ze deze zomer op Texel opnemen. In de film – die ze Superbia noemen – willen ze de vervreemding van de mens en haar natuurlijke omgeving laten zien, met als doel de kijker bewust te maken van de natuur die in de mens zelf bestaat. ‘Hierin willen wij het contrast tussen de stad en de natuur naar voren laten komen en Texel als filmlocatie ontleent zich hier naar onze mening perfect voor’, aldus de makers. Zij zien het contrast ook in zichzelf: ‘Aangezien Ese is geboren en getogen in de natuur op Texel en Fé in de stedelijke ruimte van Rotterdam. Texel ligt daarom erg dicht bij onze achtergrond, maar is ook een van de weinige plekken in Nederland waar ongerepte natuur in volle glorie kan voortbestaan.’

Een bedrag van € 1.400,- ten slotte gaat naar handboogvereniging Swarte Skéépe. Bij een ledenwerfactie zijn afgelopen najaar zes kinderen lid geworden. Om hun ouders niet op kosten te jagen, wil de vereniging zes bogen aanschaffen, inclusief pijlen en rugzakken. De kinderen krijgen de bogen in bruikleen. De bijdrage wordt betaald uit het Jeugdfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Het Texelfonds houdt zaterdag 25 mei de jaarvergadering in het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp. De bijeenkomst begint om 13.00 uur. Iedereen is welkom.

Het bestuur van het Texelfonds heeft voor De Cocksdorp gekozen met als uitgangspunt dat het goed is om niet alleen in Den Burg te vergaderen. Vorig jaar werd neergestreken in Den Hoorn, dit keer is het uiterste noorden de vergaderlocatie.

Het bestuur legt tijdens deze bijeenkomst financiële verantwoording af, blikt terug op projecten die het Texelfonds heeft ondersteund en licht toekomstplannen toe. Publiek krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen.

Om te laten zien dat het Texelfonds niet alleen over geld gaat, maar juist ook een belangrijke sociale rol heeft, is bewoners van De Potvis op ’t Horntje gevraagd iets te vertellen over de verlevendiging van hun omgeving. In 2022 kwamen zij met het plan om het kale middenterrein van de campus om te vormen tot een ecologische moes- en kruidentuin, die niet alleen bijdraagt aan de biodiversiteit, maar ook de onderlinge band van de bewoners vergroot. Een mooi plan, vond ook het Texelfonds, dat het initiatief steunde met een geldbedrag.

De vergadering begint om 13.00 uur. Vanaf 12.30 uur is er inloop met koffie en thee en iets lekkers. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt op prijs gesteld. Dat kan door het sturen van een mailtje naar .

Het Texelfonds is een lokaal gemeenschapsfonds en bestaat sinds 2004. Het beheert gemeenschapsgeld en steunt Texelse initiatieven op het gebied van zorg en welzijn, kunst en cultuur, sport en recreatie en natuur en landschap.

Het Texelfonds heeft in de eerste vergadering van het nieuwe jaar besloten drie aanvragen voor financiële steun te honoreren.

Een bijdrage van € 5.000,- is voor de Stichting Texel Cultuureiland, als garantie voor de exploitatie van de tentoonstelling Zilveren Camera, die van 1 juni tot 15 juli in kerkgebouw De Burght wordt gehouden. De organisatie richt zich op een brede doelgroep: Texelaars en toeristen, maar ook de leerlingen van de Texelse basisscholen kunnen een kijkje nemen.

Een bedrag van € 700,- gaat naar de Stichting Dudok Concerten, die sinds 2000 jaarlijks de Matthaüs Passion van Bach organiseert. Concerten waren er in de eerste jaren vooral in Hilversum, later ook in andere plaatsen. Dit jaar is er op zaterdag 16 maart een in De Burght in Den Burg. Uitvoerenden zijn ervaren amateurmusici uit Hilversum en omgeving, in samenwerking met een professionele dirigent en zes professionele solisten.

Een bedrag van € 600,- is voor Atelier De Waal, dat in het kader van de Internationale Vrouwendag op zondag 10 maart in De Wielewaal in De Waal de (multi)culturele theatervoorstelling Elkaars Andere van Margriet Kemper en Froukje Reitsema verzorgt. De voorstelling gaat over een Indisch en een Fries-Gronings gezin, die eind jaren vijftig naast elkaar komen wonen. De bijdragen voor de Zilveren Camera, de Dudok Concerten en Atelier De Waal worden alle drie betaald uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

In de laatste vergadering van 2023 was al besloten Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel €2.500 te steunen voor een Engelse versie van een 3D-audiotour. Een bedrag van € 572,60 is voor de aanleg van een drainage voor het Marserf in De Tuunen. Deze bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds.

Het Texelfonds heeft in de vergadering van vorige maand besloten drie aanvragen te honoreren. De bijdragen komen dit keer allemaal ten goede aan de organisatie van concerten en de promotie van beeldende kunst.

Het grootste bedrag, €1500,-, gaat naar de Stichting voor de Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken, die sinds jaar en dag klassieke zomeravondconcerten organiseert die op veel belangstelling van Texelaars en toeristen kunnen rekenen. De professionele musici werken vrijwel belangeloos mee en krijgen naast een bescheiden vergoeding alleen een overnachting op het eiland aangeboden.

Artex Kunstenschool krijgt €1000,- voor de organisatie van een Popkorendag op zondag 2 juni. Op die dag geven popkoren uit het hele land een middag lang concerten in Het Glazen Paleis en Question Plaza in Den Burg. De entree is gratis. Verwacht wordt dat zo’n 450 zangers en zangeressen meedoen.

Een bedrag van €800,- ten slotte gaat naar de Stichting Texel CultuurEiland, die jaarlijks kunstroutes langs galerieën, ateliers, expositieruimtes en andere bijzondere locaties op het eiland organiseert. Het bedrag wordt besteed aan veertig nieuwe banners voor aan de weg, die de expositieruimten goed zichtbaar moeten maken.

De drie bijdragen komen uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Het Texelfonds heeft in de vergadering van september besloten vijf projecten financieel te steunen.

Het hoogste bedrag, een bijdrage van €7.500,- is voor de restauratie van de kerk van De Waal. Die is hard nodig, onder meer in verband met lekkage, meldt de diaconie van PKN-gemeente Waal-Koog-Den Hoorn, de eigenaar van de kerk. Bedoeling is het monumentale gebouw in de toekomst vaker open te stellen voor publieksactiviteiten, om zo het draagvlak voor het behoud nog groter te maken. Gedacht wordt onder meer aan orgelconcerten.

De dorpscommissie van Oudeschild krijgt een bedrag van €3.193,- voor de realisatie van de bank op de haven, gemaakt van de achtersteven van de TX29 Helena Elizabeth. Door de sanering in de visserij zijn veel kotters van het eiland verdwenen, waaronder recent ook de TX29 van de firma Drijver. Een verdrietige situatie, maar dankzij de bank blijft in ieder geval de herinnering aan het rijke verleden van de visserij in stand, redeneert het Texelfonds.

De stichting Intorno krijgt €1.800,- voor de organisatie van een opera in het kader van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Texel speelde een rol in de slavernij, doordat slavernijschepen vertrokken van de Rede van Texel.

Een bijdrage van €1.000,- gaat naar de tentoonstelling Gepeilde diepten, de ziel van het Loodswerk, die in de maand september in De Vermaning in Den Hoorn te zien was. De tentoonstelling houdt de herinnering levend aan de historische band tussen het Loodswezen en Texel en in het bijzonder met het dorp Den Hoorn, waar in vroeger tijden heel veel loodsen werkten en woonden.

Reumapatiëntenvereniging Texel ten slotte krijgt een bedrag van €700,-. Deze bijdrage wordt gebruikt om de statuten en de organisatie te wijzigen. De vereniging heeft ervoor gekozen om zelfstandig verder te gaan, zonder steun van de landelijke organisatie. Reumapatiëntenvereniging Texel zet zich op een breed terrein in ter ondersteuning van reumapatiënten. De bijdrage komt uit het Joustra en De Beurs Zorgfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP