Het Texelfonds ondersteunt zowel Texels Welzijn als het Maartenhuis met een bijdrage van € 5.000.

Texels Welzijn krijgt de steun voor het Odense Initiatief, een ontmoetingsplek voor mensen van wie wordt vermoed dat ze een vorm van beginnende dementie of niet aangeboren hersenletsel hebben. Ook hun naasten zijn er welkom.

Het initiatief is afgeleid van de zogenoemde Odensehuizen in Nederland. Kenmerkend is dat ze vooral worden gebruikt door inwoners zelf, met begeleiding van vrijwilligers en – beperkt – professionele krachten. Het is geen dagopvang waarvoor indicatie nodig is, maar kan daar eventueel wel een toegang naar zijn.
Het initiatief wordt ingezet voor een periode van anderhalf jaar, met de intentie het bij voldoende belangstelling te verlengen. De meeste kosten worden gedekt door de gemeente Texel, het Texelfonds doet een bijdrage in de kosten voor het opstarten en voor de inzet van vrijwilligers.

Het Maartenhuis krijgt € 5.000 voor aanpassingen aan woonhuis Brendaan, zodat bewoners er zolang mogelijk kunnen blijven wonen en niet hoeven verhuizen naar zorginstellingen aan de overkant.

Beide bijdragen worden betaald uit het Joustra en De Beurs fonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds

Corona gooide meerdere keren roet in het eten, maar zaterdag 25 september hopen we dan toch eindelijk bij elkaar te komen voor de jaarvergadering van het Texelfonds.

Tijdens deze bijeenkomst leggen we financiële verantwoording af, blikken we terug op projecten die we hebben ondersteund en vertellen we over onze toekomstplannen. Uiteraard krijgt u de gelegenheid al uw vragen over het Texelfonds te stellen.

Bovendien hebben we enkele interessante sprekers uitgenodigd voor een presentatie. Remco van de Belt is wethouder van de gemeente Texel en heeft als portefeuilles onder meer sociaal domein, onderwijs en cultuur. Jolanda van Tunen vertelt over het Huis van tante Jans, waar dementerende Texelaars samenwonen en 24 uur per dag professionele zorg krijgen.

Onze vergadering vindt plaats in De Buureton (Beatrixlaan 43 in Den Burg) en begint om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur is er inloop met koffie en thee.

We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn. Vanwege de coronamaatregelen mogen we helaas maar een beperkt aantal bezoekers binnenlaten. We vragen u daarom zich van tevoren aan te melden via onderstaande link. Een nogal formele procedure, maar we moeten en willen ons nu eenmaal aan de regels houden. Evengoed hopen we er met elkaar een plezierige en boeiende bijeenkomst van te maken.

Het Texelfonds stelt € 4.500 beschikbaar voor een tentoonstelling over de geschiedenis van TESO in het voormalige stuurhuis van veerboot Schulpengat.
Dat heeft het bestuur besloten in de vergadering van juli. Het betreft een groot project, dat wordt gedragen door Maritiem en Juttersmuseum Flora, Stichting Juttersmuseum Texel en TESO en waarmee een investering van ruim vier ton is gemoeid. De initiatiefnemers stellen “een echte familietentoonstelling” in het vooruitzicht, “waarin met behulp van nieuwe mediale toepassingen de ontwikkeling van de veerverbinding tussen Texel en het vasteland wordt getoond en vooral beleefd”. Het stuurhuis staat op het buitenterrein van museum Flora.

In de vorige bestuursvergadering besloot het Texelfonds al € 5.000 bij te dragen aan de aanschaf van een nieuwe koelwagen voor de voedselbank. Dit bedrag wordt betaald uit het Kok-Barendregt Fonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

TexelsMuseumTekeningHet Texelfonds stelt € 1.000 beschikbaar voor de reconstructie van de vinvis die vier jaar geleden tussen strandpaal 17 en 18 aanspoelde. Bedoeling is dat het achttien meter lange skelet bij Ecomare wordt tentoongesteld.

Het in elkaar zetten van het enorme zeezoogdier is een kostbare klus. De Stichting Texels Museum begroot de reconstructie op ongeveer € 20.000 en hoopt daarvan € 12.000 binnen te halen via crowd funding. Wie dat wil, kan één of meer botten sponsoren. Het Texelfonds vindt het leuk de reconstructie van de onderkaak te betalen, als knipoog naar de walviskaak die vroeger de toegangspoort vormde van het Texels Museum, dat van ongeveer 1950 tot 1975 in De Dennen was gevestigd.

Het Texelfonds stelt € 1.500 beschikbaar voor de tentoonstelling rond de Zilveren Camera, die nog tot eind september in kerkgebouw De Burght is te zien en wordt georganiseerd door Stichting Texel Cultuureiland. Deze bijdrage wordt betaald uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Ondanks de coronacrisis zitten Texelaars niet bij de pakken neer en worden volop plannen gemaakt. Dat concludeert het bestuur van het Texelfonds, dat de laatste tijd opvallend veel aanvragen voor een financiële bijdrage ontving. In de vergadering van maart werden er maar liefst zes gehonoreerd.

Het grootste bedrag, een bijdrage van € 5.000,- is bestemd voor een nieuwe verwarmingsinstallatie voor de gymzaal van ’t Skiltje. De oude is volgens de beherende stichting zeer verouderd en niet meer functionerend. Met de nieuwe installatie kan zowel warmte worden teruggewonnen als optimaal geventileerd. De gymzaal in Oudeschild wordt druk gebruikt, door onder meer de leerlingen van De Bruinvis, ouderen (via de Welzijnsstichting) en diverse verenigingen.

De Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp krijgt € 2.500,- voor het opknappen van het oude maalgebouw Eijerland. De stichting heeft grote plannen met dit historische bouwwerkje, dat onder meer gaat dienen als uitvalsbasis voor excursies. Diverse dorpsorganisaties en bedrijven participeren in het breed gedragen project. De bijdrage komt uit het fonds Koninklijke NV TESO, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Een bijdrage van € 2.440,- gaat naar de heroprichting van De Skarrelaars, een natuurgroep voor leerlingen van de basisscholen. Met diverse activiteiten in de buitenlucht worden de jonge deelnemers gestimuleerd te ruiken, voelen, proeven en genieten van de Texelse natuur. De Skarrelaars is een gezamenlijk initiatief van Nationaal Park, IVN, Staatbosbeheer en Natuurmonumenten.

Seniorenvereniging Texel krijgt € 1.500,- uit het Kok-Barendregt Fonds om haar leden met Pasen een Paasgroet te brengen. Volgens de Seniorenvereniging hebben ook op Texel veel ouderen last van eenzaamheid, een gevolg van de coronacrisis.

De Stichting Culturele Initiatieven op Texel is organisator van het kunstproject Freemde Feugels, dat bezoekers laat kennismaken met de ‘nieuwe natuur’ op Texel. Daarbij zullen in De Marel in Waalenburg een maand lang diverse kunstuitingen te zien en te beleven zijn. De stichting krijgt een bijdrage van € 1.500,- uit het fonds *Lof der Zotheid*.

Ten slotte gaat € 1.000,- naar de Stichting Dromen i.o, samensteller van een boek waarin Cor van Heerwaarden de hoofdrol speelt. Het boek is niet alleen een biografie van dit ‘Texelse theaterdier’, maar gaat ook over de culturele impact van zijn werk op Den Hoorn en Texel, bijzondere artiesten in theaterrestaurant Klif 12, jeugdtheater en huiskamerfestival Broadway. De bijdrage wordt betaald uit het fonds *Lof der Zotheid*.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP