2009-10 Het Texelfonds schenkt € 5.000,- aan de voormalig Nederlands Hervormde Kerk, nu De Burght, voor het aanbrengen van nieuwe dakleien. De kerk aan de Binnenburg is rond 1400 gebouwd op het uit zwerfkeien bestaande funcament van een Romaans tufstenen kerkje. De kerk is een laaggotische driebeukige kerk met een ingebouwde toren.

2009-09 Aan de Stichting tot Behoud van het loodsvaartuig Texelstroom is voor de kosten van een nieuwe mast en motor een bedrag van € 20.000,- beschikbaar gesteld.

2009-08 Voor het uitbrengen van een boek over 450 jaar boerderijbouw op Texel door de Stichting Historisch Boerderijonderzoek draagt het Texelfonds € 2.767,- bij. Het boek verschijnt kort voor de zomer van 2010.

2009-07 Ter ondersteuning van de, door de SWOT georganiseerde, 1ste Texelse nieuws- en kennisquiz, in januari 2010 heeft het Texelfonds voor de deelnemers pennen beschikbaar gesteld.

2009-06 Ter verfraaiing van de omgeving van de pas gerestaureerde kerkmuur in de Waal is een aanvullende bijdrage verstrekt van € 1.348,- voor het plaatsen van drie bankjes.

2009-05 Op 26 november ging de nieuwe Texelfilm “Texel in beweging” in première in Cinema Texel. Een volle zaal genoot van deze film die door een aanzienlijke bijdrage van het Texelfonds mogelijk werd.

2009-04 Door Michiel Beishuizen is een tijdsdocument gemaakt over de schapenhouderij op Texel. De film Skéépe is ondersteund met € 3.000,-.

2009-03 In het kader van de nieuwbouw van het Maritiem Museum is een bedrag van € 20.000,- beschikbaar gesteld voor de inrichting van een nieuwe expositie. Voorwaarde is dat de investering plaatsvindt ten behoeve van een concreet object.

2009-02 Het Texelfonds heeft besloten een bijdrage van € 4.471,- te geven aan voor het boek over het Texelse Schapenstamboek, samengesteld door Piet Bakker. "Texel is van oudsher een schapeneiland. Op de vaak brakken en schrale gronden van het eiland ontstond in de loop der eeuwen de Texelaar, een schapenras dat ook onder moeilijke omstandigheden productief kon zijn. Tegenwoordig is dit voortreffelijke schapenras over de hele wereld te vinden. het boek De Texelaar - de geschiedenis van een schaap met toekomst - gaat over het verleden en het heden van het Texelse schaap en bevat veel oude foto's die de geschiedenis van de schapenhouderin in beeld brengen".

2009-01 Aan de stichting Concertvelugel Texel heeft het Texelfonds een bedrag van € 1.040,- geschonken. Dit bedrag is bestemd voor de aanschaf van beschermingsmateriaal om de vleugel veilig te kunnen vervoeren.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP