2011-06 Uit het Joustra de Beurs Zorgfonds is een bedrag van € 2.814,- toegekend voor de renovatie van het dorpshuis de Waldhoorn in Den Hoorn. Er zijn prachtige stoelen voor het 'nieuwe' verbouwde dorpshuis aangeschaft. Het dorpshuis heeft in het dorp een grote sociaal maatschappelijke functie. Ouderen kunnen mede hierdoor langer in hun dorp blijven wonen. Jaren van voorbereiding en maanden van bouwen werden afgesloten met een feest voor het hele dorp.

2011-05 De Historische Vereniging organiseerde voor haar 25-jarige jubileum een dialectmiddag en kreeg van het Texelfonds € 1.943,-. De middag vol buurtpraatjes, voordrachten en liedjes is op DVD vastgelegd. Echt op sien Tessels was een feest van herkenning. Het Texelfonds heeft een aantal DVD's aan de Gollards overhandigd.

2011-04 Het Texelfonds heeft twee schilderijen aangekocht; het Schilderij Redding bij De Cocksdorp en een Bakels van het Zeemanskerkje. De schilderijen zijn door een particulier opgespoord en mede met particulier geld aangekocht. Ze krijgen een plaats in de nieuwbouw van het Maritiem Juttersmuseum.mythevantexel klein

2011-03 Aan de groep Mythe van Texel is een bedrag van € 4.000,- uitbetaald. Dit bedrag was in 2010 speciaal voor de verhalenvertellers gereserveerd. De verhalen uit het boek Mythe van Texel worden in het Maritiem Juttersmuseum in Oudeschild aan de de groepen (6), 7 en 8 van de Texelse basisscholen verteld. De mythes worden verteld tegen de cultuur-historische achtergrond van Texel.

compliment20112011-02 Klifhanger Het Texelfonds heeft de tweejaarlijkse kunstmanifestatie een Compliment toegekend ter waarde van
€ 1.000,-. Het Texelfonds Compliment is een nieuw initiatief van het Texelfonds. Het compliment zal jaarlijks worden uitgereikt aan een organisatie, vereniging of belangengroep die mogelijk niet in aanmerking komt voor een donatie, maar wel de sympathie van het Texelfonds verdiend. Het Texelfonds heeft veel lof voor de manier waarop inwoners van het dorp bij de manifestatie worden betrokken. Zij stellen hun huiskamer, tuin, garage of weiland beschikbaar om kunstwerken te exposeren.

sarcofaagkerk kl2011-01 Protestantse Waddengemeente Tijdens de renovatie van de "Maartenskerk" in Oosterend zijn twee bodems van sarcofagen gevonden. Om deze aan het publiek te kunnen tonen doneert het Texelfonds een bedrag van € 942,- voor het vervaardigen van een glazen vitrine om beschadigingen aan de sarcofaag tegen te gaan. Door het plaatsen van de vitrine over de sacrofaag is het mogelijk de kerk open te stellen voor bezoekers, zonder dat daarbij voor bewaking gezorgd moet worden om beschadigingen aan de sarcofaag te voorkomen.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP