2014-15 Een aanvraag ten behoeve van het historische torenuurwerk in kerkgebouw De Burght (Nederlands Hervormde Kerk in Den Burg) heeft het Texelfonds gehonoreerd met een bedrag van € 5.000,-. Het meer dan 450 jaar oude uurwerk, dat in 1933 werd vervangen, maar in de toren bewaard bleef, is gerestaureerd en voorzien van een nieuw slagklokje en wijzerplaat. Het geld is beschikbaar gesteld uit de Tesomiddelen.

Young4ever

2014-14 De Stichting Young 4 ever heeft op een aanvraag voor een beamer en een scherm € 1.500,- toegekend gekregen. De stichting, die het jeugd- en jongerenwerk uitvoert, wil de visueel ingestelde jeugd op allerlei gebieden bereiken met voorlichting via beeldmateriaal.

2014-13 Het Texelfonds Compliment 2014 is uitgereikt aan Marit Stark en Afef Bahrini, beide behorend tot de karateafdeling van Budovereniging Shima. Onder leiding van Fred Schonenberg verzorgen ze de karatelessen voor de jeugd in de spiegelzaal van Ons Genoegen in Den Burg. Wekelijks geven ze in hun vrije tijd les. Daarnaast helpen ze bij de organisatie van evenementen en examens en houden ze leden (en ouders) op de hoogte middels e-mail en nieuwsbrieven. Marit en Afef vertegenwoordigen Shima ook bij (inter)nationale wedstrijden. Zij doen dit naast hun schoolwerk - ze zitten allebei op de OSG - en laten met hun inzet zien dat jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen voor de jeugd en daarmee voor kwaliteit van leven op Texel. Met het Texelfonds Compliment is bedrag van € 1.000,- gemoeid, geld dat Marit en Afef aan hun karatedroom mogen besteden.

2014-12 Met een stimuleringsbijdrage van € 1.500,- wil het Texelfonds de hernieuwde Stichting Kernwaarden Texel (SKT) ondersteunen in haar doelstelling: vernieuwing en versterking van de kwaliteit van de Texelse samenleving. Een streven dat de missie van het Texelfonds benadert. De SKT zou graag zien dat er met kernwaarden als rust, ruimte, natuur, landschap en cultuurhistorie zuiniger wordt omgesprongen en wil deze waarden, met een goede balans tussen de kernwaarden en de economie, beschermen en veiligstellen.

kerstmartkt en Texelfonds gift

2014-11 Voor het onderhoud van strandrolstoelen (Cadweazles) heeft het Texelfonds op eigen initiatief € 500,- geschonken aan de Stichting Integratie Gehandicapten Texel (SIGT). Tijdens de kerstmarkt verraste Texelfondsvoorzitter Jan Beijert SIGT-voorzitter Arco de Graaf met een cheque. De standrolstoelen zijn te huur bij paal 9, 17,18 en 33. Door de weersinvloeden en het zout behoeven ze jaarlijks onderhoud.

2014-10 Om het Texelse publiek de documentaire ‘Uitgetekend’ nog een keer gratis te laten bekijken in Cinema Texel, huurde het Texelfonds begin oktober een avond de bioscoopzaal af. Een gebaar dat in dank werd aanvaard. Ruim 150 Texelaars bekeken de film over het verloop van dementie met interesse. Het Texelfonds doneerde in 2010 al € 5000,- voor het realiseren van de documentaire.

image 55231 3

2014-09 In verband met het 10-jarig jubileum heeft het Texelfonds twee banken geschonken als cadeau voor Texel. De banken zijn geplaatst naast het nieuw aangelegde pad naar de bunkers van Loodsmansduin. Het Texelfonds denkt met deze banken een cadeau te hebben gegeven waar de volledige Texelse samenleving iets aan heeft. Het pad biedt namelijk ook de mindervaliden en oudere bezoekers de mogelijkheid om van de fantastische natuur in dit gebied te genieten.

2014-08 Voor de inrichting van buurtspeelplein De Fontein heeft het Texelfonds € 2.500,- gedoneerd. Het plein, de enige speelvoorziening in de buurt, is niet alleen bedoeld voor De Fontein, maar ook voor de Kompasschool, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang. Het Texelfonds heeft bijgedragen aan de realisatie van enkele bankjes, waarop ook ouderen de spelende (klein)kinderen kunnen gadeslaan

52401236

2014-07 Voor de renovatie van ‘De Traanroeier’ heeft de Stichting tot behoud van de Molen € 7.500,- van het Texelfonds ontvangen. Deze som draagt bij aan het groot onderhoud van het Rijksmonument, dat in 1999 voor het laatst was gerenoveerd. De Traanroeier, gesitueerd bij Kaap Skil in Oudeschild, is voorlopig weer behouden voor de toekomst.

14 10 04 TexWelTexFonds3

2014-06 In De Buureton is een scheidingswand geplaatst, die twee zalen tot één grote ruimte kan omtoveren. Texels Welzijn heeft voor dit doel € 13.273,- uit het Joustra en de Beursfonds ontvangen. De schuifwand is verfraaid met foto’s van Peter Ampt en Robbin Nieuwenhuis. De Buureton kan door de zaal, waar ruim 100 mensen inkunnen, vanaf nu een functie als ‘dorpshuis’ gaan vervullen.

2014-05 Voor het schilderen van de gehele buitenzijde van het zeemanskerkje van Oudeschild heeft het Texelfonds een bedrag van € 7.500,- gedoneerd. De kerk staat er nu weer prachtig bij en komende vanaf de Puzzelweg of het Skillepaatje is het weer een van de pronkstukken van Oudeschild zo schrijft Harry van Katwijk als adviseur kerkrentmeester in zijn bedankbrief aan het Texelfonds.

Kotex

2014-04 Kinderboerderij Kotex heeft o.a. door een donatie van het Texelfonds van € 1.500 de konijnehokken kunnen vernieuwen. Op de foto de nieuwe hokken met daarbij een trotse timmerman, tevens voorzitter van Kotex.

2014-03 Vanuit het Jeugdfonds is € 725,- bijgedragen aan een uitwisseling tussen leerlingen van OSG "De Hoge Berg" en een school uit Duitsland.

Bakels

2014-02 Mede dankzij een bijdrage van € 2.500,- van het Texelfonds heeft het Cultuurhistorisch Museum in De Waal een werk van de Texelse schilder Reinier Sijbrand Bakels weten te bemachtigen. Op 't schilderij vereeuwigde Bakels tussen 1915 en 1920 een koppeltje schapen voor een schapenboet die stond tussen de boerderij De Leemkuil en De Hoogte en ooit werd bewoond.

2014-01 Het Texelfonds heeft het met een donatie van € 1500,- mogelijk gemaakt om voor de openbare dorpsbilbliotheek in De Cockdorp nieuwe bibliotheek kasten aan te schaffen.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP