2015-16 Voor de opleidingskosten van de vrijwilligers van het AED (automatische externe defibrillatoren) Burgernetwerk Texel is € 339,- beschikbaar gesteld uit het Joustra en De Beursfonds. Om Texel ‘hartveiliger’ te maken hangen er - verspreid over het eiland - 63 AED’s, die 24 uur per dag beschikbaar zijn om te worden ingezet bij reanimatie. Het netwerk beschikt over ruim 300 vrijwilligers.

2015-15 Vluchtelingenwerk Texel heeft op 16 november in Stayokay een vredesfeest georganiseerd en hiervoor € 559,- toegekend gekregen. Het feest werd onder andere gevierd met een gezamenlijke maaltijd, waarbij het kennismaken met elkaars culturen en de bevordering van de sociale verbondenheid voorop stonden.

2015-14 Dorpshuis ’t Skiltje heeft voor de renovatie en uitbreiding van het ‘woonhuis’ een bedrag van € 5.000,- ontvangen. Dankzij de verbouwing beschikt het Skiltje nu onder meer over een geïsoleerd dak, opslagruimte bij de gymzaal en een invalidentoilet.

2015-13 Om de komst van de Nanobus naar het eiland mogelijk te maken, is vanuit het fonds *Lof der Zotheid* € 3.000,- uitgekeerd aan Rotary Texel. Deze serviceclub organiseerde in het kader van ‘600 jaar Stad’ op 11 december een symposium (“Inspireren om te durven dromen”) met een aantal vermaarde sprekers: Gunther Pauli, Louise Fresco en Koert van Mensvoort. Het evenement, een geschenk aan de gehele Texelse bevolking, trok veel publieke belangstelling.

2015-12 Aan de hoogwaardige concertserie ‘New Masters on Tour’ 2016 wordt een bijdrage toegekend van € 2.000,-. De internationale concerten bieden Texel een unieke gelegenheid om kennis te maken met jonge, zeer talentvolle musici, die tot trots van de eilandbewoners niet alleen in het Concertgebouw optreden, maar ook in de Hervormde Kerk in Den Hoorn.
De bijdrage is afkomstig uit het fonds *Lof der Zotheid*.

2015-11 Het Verteltheater heeft een subsidie ontvangen van € 500,-. Tijdens de lancering van het IJspegelsfonds in De Buureton trad een delegatie van het theater voor het voetlicht met een optreden over burenhulp en sociale verbondenheid in vroeger tijden.

2015-10 Aan de Stichting Kinderboerderij Texel (de voormalige KSV Kotex) is een bijdrage verleend van € 3.000,- voor de realisatie van een nieuwe omheining. De kinderboerderij, die van belang is voor de bewoners van De Mars en voor het organiseren van activiteiten, is op een aantal fronten naar een hoger plan getild.

Omslag van het boek MET DE KOP OP ZEE2015-09 Aan de visserijkroniek ‘Met de kop op zee’ heeft het Texelfonds € 2.500,- toegekend. Het fraaie boekwerk telt 461 pagina’s en heeft maar liefst een gewicht van 5 kilo. De samenstellers, Cor de Wolf, Sam van der Slikke en Frits Aalderink, geven in de kroniek informatie over de Texelse kottervloot. Daarnaast zijn er in het boek talloze verhalen te vinden over de visserij en over een aantal kleurrijke figuren uit deze wereld.

2015-08 In het kader van ‘Sport voor iedereen‘ heeft het Texelfonds zwem- en gymnastieklessen betaald (resp. € 189,- en € 96,) voor een aantal kinderen waarvan de ouders financieel tussen de wal en het schip zijn geraakt. Aanvragen hiervoor komen binnen via het maatschappelijk werk (Texels Welzijn). Het lesgeld wordt rechtstreeks naar de betrokken verenigingen overgemaakt.

2015-07 Ter ondersteuning van de talenten van twee leerlingen van Kunstenschool Artex heeft het Texelfonds een bedrag van € 340,- gedoneerd.

2015-06 Aan de stichting Texel 600 Jaar Stad is voor alle evenementen en festiviteiten een bedrag van € 10.500,-  uitgekeerd. ‘600 Jaar Stad’ verplaatst zich van dorp naar dorp en wordt op alle mogelijke manieren gevierd. Het openingsweekend vond eind maart plaats, waarbij zangeres Caro Emerald en de rockopera Kayak op de Groeneplaats het spits afbeten. De optredens vonden plaats in de buitenlucht, maar vele honderden bezoekers trotseerden de kou om de optredens te bezoeken. De festiviteiten bevallen een ruim zeven maanden durend feestprogramma en hebben tot doel de samenhang binnen de dorpen te versterken.

2015-05 Voor de opvoering van ‘Alladin jr.’ heeft het Texelfonds een bedrag van € 250,- beschikbaar gesteld. De uitvoering komt voort uit een samenwerkingsverband tussen de Novalishoeve, de Lange Juni Cultuurmaand Texel en Theater Oberon uit Alkmaar. Alladin werd bezocht door bewoners van de Novalishoeve, Texelse kinderen en toeristen.

2015-04 Aan de Stichting Peperhof in Oosterend is € 680,- gedoneerd. Het bedrag is bestemd voor de inventaris van een nostalgisch  winkeltje (zonder commerciële doeleinden) in de Gereformeerde Kerk aan de Peperstraat. De Stichting Peperhof heeft als doel het beheren, behouden en exploiteren van de kerk, waarbij de versterking van de economische positie van Oosterend een rol speelt. In de kerk worden evenementen en exposities georganiseerd, waar de Oosterender middenstand zo mogelijk bij wordt betrokken.

2015-03 Om de opleiding van de vrijwilligers van Hospice Texel mogelijk te maken, heeft het Texelfonds aan het bijna-thuis-huis tot nu toe (half juni 2015) €9.868,- uitgekeerd. Het hospice wordt op 27 juni officieel geopend. Voor de opleiding van de vrijwilligers heeft het Texelfonds totaal € 15.000,- toegezegd. Omdat de vrijwilligers in kleine groepen worden getraind, loopt het opleidingstraject nog even door.

torenuurwerk

2015-02 Voor de restauratie van het ruim 450 jaar oude uurwerk uit de toren van de Burght heeft het Texelfonds een bijdrage van € 5.000,- verstrekt. Het uurwerk uit de zestiende eeuw is één van de oudste, nog in originele staat verkerende uurwerken van het land.

2015-01 Voor een bijzondere uitvoering van Amici Cantus heeft het Texelfonds € 1.250,- beschikbaar gesteld. De uitvoering, waarin het koor werd bijgestaan door professionele solisten en het barokensemble Eik en Linde, vond plaats in de RK-kerk in Den Burg. Er werden muziekstukken van Bach, Biber en Händel vertolkt. Minder bekende werken, maar zeer gewaardeerd door het aanwezige publiek. De bijdrage is afkomstig uit het Fonds op Naam *Lof Der Zotheid*.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP