2021-22 Het Texelfonds kent een bedrag toe van € 1.000 aan de Stichting Nationaal Park Duinen van Texel. Het bedrag gaat naar een project voor OSG-leerlingen over duurzaamheid. De scholieren schrijven onder meer een brief naar de toekomst en wisselen ideeën uit met Texelse ondernemers. Ook worden een of meer bomen geplant. De stichting werkt bij het project samen met ondernemersorganisatie TOP.

2021-21 Vanuit het Texelfonds ontvangt de dorpscommissie De Cockdorp-Eierland een bedrag van € 1.000 voor de organisatie van een kerstdiner voor ouderen. Het diner wordt verzorgd door vrijwilligers en leden van de jeugdclub van het dorp, terwijl het Eierlandsche Huis de zaalhuur sponsort.

2021-20 Tennisvereniging Oosterend ontvangt een bedrag van € 3.500 van het Texelfonds voor de vervanging van de bestaande verlichting. Die is niet alleen afgeschreven, een paar maanden gingen ook nog eens twee van de vier lampen stuk. De Oosterender tennisvereniging telt zo’n tachtig leden, vooral afkomstig uit het dorp zelf.

2021-19 Museum Waelstee in De Waal krijgt van het Texelfonds een bijdrage van € 3.000 voor het plaatsen van een lift. De lift moet voorkomen dat bezoekers die slecht ter been zijn alleen de collectie op de begane grond kunnen bekijken, maar is ook bedoeld voor de circa vijftig (oudere) vrijwilligers die het museum draaiende houden. De bijdrage wordt betaald uit het fonds Koninklijke NV TESO, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2021-18 Het Texelfonds kent een bijdrage toe van € 15.000 aan Texelgezinnen. De bijdrage wordt betaald in drie jaarlijkse termijnen en is bedoeld voor de opleiding van vrijwilligers en leidinggevenden. Texelgezinnen is een initiatief van Cintha Stiekema en Bianca Polderman en vorig jaar in het begin van de coronacrisis opgericht. De organisatie staat gezinnen bij waar het even niet gaat. Dit kan op verschillende manieren, zoals een middagje oppassen, huiswerkbegeleiding of een nachtje logeren. Ook is een depot met kinderkleding en speelgoed ingericht, waarvan (pleeg)ouders gebruik kunnen maken.

2021-17 Het Texelfonds ondersteund Texels Welzijn met een bijdrage van € 5.000 voor het Odense Initiatief, een ontmoetingsplek voor mensen van wie wordt vermoed dat ze een vorm van beginnende dementie of niet aangeboren hersenletsel hebben. De bijdrage wordt betaald uit het Joustra en De Beurs fonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds

2021-16 Het Maartenhuis ontvangt € 5.000 uit het Joustra en De Beurs fonds voor aanpassingen aan woonhuis Brendaan, zodat bewoners er zolang mogelijk kunnen blijven wonen en niet hoeven verhuizen naar zorginstellingen aan de overkant.

2021-15 Het Texelfonds stelt € 1.500 beschikbaar voor de tentoonstelling rond de Zilveren Camera, die nog tot eind september in kerkgebouw De Burght is te zien en wordt georganiseerd door Stichting Texel Cultuureiland. Deze bijdrage wordt betaald uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2021-14 Het Texelfonds stelt € 1.000 beschikbaar voor de reconstructie van de vinvis die vier jaar geleden tussen strandpaal 17 en 18 aanspoelde. Bedoeling is dat het achttien meter lange skelet bij Ecomare wordt tentoongesteld.

2021-13 Het Texelfonds stelt € 4.500 beschikbaar voor een tentoonstelling over de geschiedenis van TESO in het voormalige stuurhuis van veerboot Schulpengat. Het betreft een groot project, dat wordt gedragen door Maritiem en Juttersmuseum Flora, Stichting Juttersmuseum Texel en TESO en waarmee een investering van ruim vier ton is gemoeid. De initiatiefnemers stellen “een echte familietentoonstelling” in het vooruitzicht, “waarin met behulp van nieuwe mediale toepassingen de ontwikkeling van de veerverbinding tussen Texel en het vasteland wordt getoond en vooral beleefd”. Het stuurhuis staat op het buitenterrein van museum Flora.

2021-12 De Texelse voedselbank ontvangt € 5.000 voor de aanschaf van een nieuwe koelwagen. Dit bedrag wordt betaald uit het Kok-Barendregt Fonds.

2021-11 Een bijdrage van € 5.000,- is bestemd voor een nieuwe verwarmingsinstallatie voor de gymzaal van ’t Skiltje. De oude is volgens de beherende stichting zeer verouderd en niet meer functionerend. Met de nieuwe installatie kan zowel warmte worden teruggewonnen als optimaal geventileerd. De gymzaal in Oudeschild wordt druk gebruikt, door onder meer de leerlingen van De Bruinvis, ouderen (via de Welzijnsstichting) en diverse verenigingen.

2021-10 De Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp krijgt € 2.500,- voor het opknappen van het oude maalgebouw Eijerland. De stichting heeft grote plannen met dit historische bouwwerkje, dat onder meer gaat dienen als uitvalsbasis voor excursies. Diverse dorpsorganisaties en bedrijven participeren in het breed gedragen project. De bijdrage komt uit het fonds Koninklijke NV TESO, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2021-09 Een bijdrage van € 2.440,- gaat naar de heroprichting van De Skarrelaars, een natuurgroep voor leerlingen van de basisscholen. Met diverse activiteiten in de buitenlucht worden de jonge deelnemers gestimuleerd te ruiken, voelen, proeven en genieten van de Texelse natuur. De Skarrelaars is een gezamenlijk initiatief van Nationaal Park, IVN, Staatbosbeheer en Natuurmonumenten.

2021-08 Seniorenvereniging Texel krijgt € 1.500,- uit het Kok-Barendregt Fonds om haar leden met Pasen een Paasgroet te brengen. Volgens de Seniorenvereniging hebben ook op Texel veel ouderen last van eenzaamheid, een gevolg van de coronacrisis.

2021-07 De Stichting Culturele Initiatieven op Texel is organisator van het kunstproject Freemde Feugels, dat bezoekers laat kennismaken met de ‘nieuwe natuur’ op Texel. Daarbij zullen in De Marel in Waalenburg een maand lang diverse kunstuitingen te zien en te beleven zijn. De stichting krijgt een bijdrage van € 1.500,- uit het fonds *Lof der Zotheid*.

2021-06 De Stichting Dromen i.o, ontvangt € 1.000,- voor het uitbrengen van een boek waarin Cor van Heerwaarden de hoofdrol speeltis. Het boek is niet alleen een biografie van dit ‘Texelse theaterdier’, maar gaat ook over de culturele impact van zijn werk op Den Hoorn en Texel, bijzondere artiesten in theaterrestaurant Klif 12, jeugdtheater en huiskamerfestival Broadway. De bijdrage wordt betaald uit het fonds *Lof der Zotheid*.

2021-05 Het Texels Online Open Podium (TOOP) georganiseerd door Texels Welzijn en ondersteund door Artex, de bibliotheek, Sportstichting Texel en Young4Ever is een festival waaraan Texelaars vanaf 10 jaar mee kunnen doen met een filmpje van maximaal zeven minuten. Elke creatieve uiting is toegestaan, met uitzondering van popmuziek. Het Texelfonds ondersteunt TOOP met een bedrag van € 2.097,-.

2021-04 Het project van de groep TEMPO om Texelse bands een promotiefilmpje te laten maken, wordt ondersteund met een bedrag van € 3.720,-. Het gaat om drie nummers, die live worden ingespeeld in de Jugsound Studio van Rikus Kloosterhuis in Oudeschild. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2021-03 Voor het in eigen beheer uitgeven van een boek over de geschiedenis van het zeventiende-eeuwse  Walvisvaarders Huisje in Den Hoorn heeft het Texelfonds vanuit het fonds Koninklijke NV TESO een bijdrage toegekend van € 1.000,-

2021-02 Voor de vervanging van een vloer van een van de zalen van de Kinderboerderij Texel stelt het Texelfonds een bedrag van € 2.020,- beschikbaar. De betreffende vloer heeft door lekkage onherstelbare schade heeft opgelopen. Door een nieuwe vloer aan te leggen, kunnen ze de zaal weer verhuren (momenteel aan kunstenaarsvereniging ZOUT) en daarmee inkomsten genereren om hun dieren te verzorgen en andere noodzakelijke kosten te dekken

2021-01 Een gift van € 2.994,- uit het fonds Voortgezet Onderwijs Texel gaat naar OSG De Hogeberg, als bijdrage voor het vervangen en vernieuwen van veldwerkmaterialen. Deze worden gebruikt door alle ongeveer 180 leerlingen van de bovenbouw van HAVO en VWO. Belangrijk, want met de lessen waarin deze materialen worden gebruikt doen de leerlingen niet alleen informatie op uit de boeken, maar ook praktische kennis en vaardigheden op het gebied van de flora, fauna en ecologie van Texel.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP