2019-25 Voor het door Sportstichting Texel georganiseerde Mega Fun Gym Festijn op donderdag 2 januari is een bedrag van € 600,- toegekend uit het Jeugdfonds van het Texelfonds. Het bedrag is bestemd voor de huur van een grote stormbaan.

2019-24 Een bedrag van € 3.000,- is door het Texelfonds toegekend aan Ondernemersvereniging De Koog voor de aanschaf van tien sokkels en ornamenten om het centrum te verfraaien.

2019-23 Vanuit het fonds Koninklijke NV TESO (één van de deelfondsen van het Texelfonds) is € 2.000,- beschikbaar gesteld voor het maken van een minidocumentaire over Brakestein. De komende jaren wordt de verwaarloosde en 10.000 vierkante meter grote tuin rond deze zeventiende-eeuwse buitenplaats gerestaureerd naar de situatie van 1790. Een film, gemaakt door Arnold van Bruggen, moet de transformatie in beeld brengen. De restauratie van Brakestein is onderdeel van een groter project, dat een kwaliteitsimpuls wil geven aan de cultuurhistorie, het natuurbeheer en de publiekstoegankelijkheid in de “Gouden Driehoek” bij Oudeschild.

2019-22 Het Texelfonds steunt Surfclub Texel met een bedrag van € 1.500,-. Deze vereniging werd in de nacht van 23 op 24 oktober getroffen door brand. Daarbij ging het nieuwe clubhuis bij Dijkmanshuizen in vlammen op. Ook twee containers met veel surf-, sup- en kitemateriaal en een rubberboot gingen verloren.
Surfclub Texel was niet verzekerd voor brandschade. De vereniging, die met hulp van de Dorian Foundation inmiddels een crowdfundingsactie is gestart, denkt ruim een ton nodig te hebben om alle materialen te kunnen vervangen.

2019-21 Vanuit het fonds Koninklijke NV TESO steunt het Texelfonds met een bedrag van € 5.000,- de plannen van het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel (LOMT) om de bunker tegenover het vliegveld aan te kopen en als expositieruimte in te richten.
Onder de naam Het laatste slagveld wil het LOMT een multimediale expositie over de Georgische opstand in de bunker maken. ‘Geen gewone expositie, maar een die aansluit bij hoe jonge mensen informatie tot zich nemen. Een onderdompeling in film, licht en geluid, waarin de kijkers in aanraking komen met wat er zich op Texel heeft afgespeeld in de laatste oorlogsmaanden van 1945’, zegt het museum in het projectplan. De bunker is een van de laatste fysieke overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog op Texel.

2019-20 Voor de restauratie van molen De Traanroeier in Oudeschild, kent het Texelfonds een bedrag toe van € 3.750,-. Aan de molen moeten op korte termijn verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd. De toekenning van het Texelfonds is met name bedoelt voor de vervanging van de kuipband deze omspant de kap van de molen en houdt de onderkant ervan bij elkaar.

2019-19 Het Texelfonds heeft een bedrag van € 200,- toegekend aan de organisatie van het Texels Legpuzzel Kampioenschap, dat op 9 november wordt gehouden en waaraan jong en oud, in groepjes van maximaal vier personen, kunnen meedoen. De organisatie wil met het evenement opa’s, oma’s, kinderen, kleinkinderen buren en kleinkinderen en iedereen die het leuk vindt om te puzzelen ‘met elkaar verbinden’. ‘We vinden het een ontzettend leuk initiatief en wensen jullie heel veel plezier’, laat het Texelfonds de puzzelaars weten.

2019-18 Het Texelfonds ondersteunt het project ‘Zoete Toekomst van Texel’ met een bedrag van € 5.000,-. Hierbij werken agrariërs, natuurbeheerders, hoogheemraadschap, gemeente en Acacia Water samen aan een plan om Texel zelfvoorzienend te maken met betrekking tot zoet water voor landbouw en natuur. Het Texelfonds bestuur is enthousiast over dit innovatieve project wat wordt ondersteund met een financiële bijdrage en een aanbevelingsbrief,

2019-17 Het Walvisvaarders Huisje in Den Hoorn krijgt € 1.500,- voor uitbreiding van de collectie. Het ruim drie eeuwen oude Walvisvaarders Huisje heeft in 2016 en 2017 een grootschalige restauratie ondergaan en was in die tijd gesloten. Nu het huisje weer open is, wil de beheersstichting de collectie verder uitbreiden met materieel dat werd gebruikt bij de walvisvaart. Geld is ook nodig om een verzameling schilderijen, pentekeningen en aquarellen in te lijsten. Tot slot staat een antieke scheepskist op het verlanglijstje. Deze is bedoeld om de rugtassen van bezoekers in te bewaren. Gezien het risico van beschadiging van het kwetsbare interieur is het niet wenselijk dat zij deze bij zich houden wanneer ze door dit rijksmonument lopen. De €1.500,- van het Texelfonds komt uit het fonds Koninklijke NV TESO.

2019-16 Het Texelfonds steunt een bewonersinitiatief in Oosterend voor de aanschaf van een speelschip voor het schoolplein van de Vliekotter met € 2.000,-. Het speelschip kost in totaal ongeveer €14.000,-. De initiatiefnemers zijn nog druk bezig dit bedrag in te zamelen. Zo werden onlangs een fancy-fair en een loterij gehouden. De dorpscommissie heeft steun toegezegd en ook de plaatselijke middenstand is benaderd voor een bijdrage. Het Texelfonds haalt de €2.000,- uit het IJspegelfonds, één van z’n deelfondsen.

2019-15 Aan schaakvereniging En Passant schenkt het Texelfonds € 2.000,- voor het plaatsen van een schaaktafel met zitjes op de Groeneplaats of in het park. Dergelijke tafels verschijnen de laatste jaren op steeds meer plaatsen in Nederland. Idee is een ontmoetingsplek in de ‘openbare ruimte’ te creëren en voor een gezellige sfeer te zorgen. De tafels zijn in hardsteen uitgevoerd en dus ‘hufterproof’. Om te voorkomen dat de schaakstukken al snel zoek raken, worden ze bewaard door een van de (nieuwe) horecabedrijven of winkels op de Groeneplaats. De gebruikers kunnen ze daar afhalen.

2019-14 De Stichting tot Exploitatie van het Eierlandsche Huis krijgt € 2.500,- uit het IJspegelfonds voor het opknappen van twee tennisbanen. Deze worden gebruikt door jong en oud en fungeren als een ontmoetingsplaats voor bewoners van De Cocksdorp en omgeving. Ook toeristen kunnen er terecht en regelmatig zijn er uitwisselingen met de tennisvereniging uit Den Burg.

2019-13 Texels Welzijn krijgt uit het Joustra-De Beursfonds € 3.025,- voor een ‘update’ van de Stint waarmee maaltijden voor Tafeltje Dekje worden rondgebracht. Na het ongeluk in Oss, waarbij vier kleine kinderen verongelukten, kwam er een landelijk verbod op het gebruik van Stints, maar dit wordt in september opgeheven, mits de voertuigen voldoen aan de nieuwe eisen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Stint van Tafeltje Dekje was nog maar een jaar oud en kon worden aangeschaft dankzij een gift van € 8.000,- van het Texelfonds. 

2019-12 Het Texelfonds geeft de Stichting Broodnodig op Texel € 4.000,- om het gebouw van de Voedselbank op te knappen. Het pand aan de Jonkerstraat in Den Burg, in de jaren zestig gebouwd voor het Rode Kruis, voldoet niet langer aan de vereisten voor de Arbowet en brandveiligheid. Bovendien is het hokkerig en lastig schoon te houden, wat de kwaliteit van het voedsel in gevaar brengt en de kans op blessures bij de medewerkers vergroot. Het Texelfonds haalt het bedrag uit het IJspegelfonds, een van haar deelfondsen.

2019-11 Koersbal De Cocksdorp krijgt een bijdrage van € 500,- voor de aanschaf van een nieuwe mat. In het Eierlandsche Huis komen iedere woensdagmiddag 20 tot 22 vijftigplussers bij elkaar om hun sport te beoefenen. Deze bijdrage wordt betaald uit het Kok-Barendregt fonds.

2019-10 Voor een een biologieproject van OSG De Hogeberg is een bedrag van € 605,- toegekend. Het betreft een bijdrage voor de deelname en reiskosten van drie leerlingen uit 5 VWO – Femke Krijnen, Valerie Graaf en Maaike van Uhm – die waren toegelaten tot de masterclass ‘Het bijzondere brein’, georganiseerd door de Vrije Universiteit in Amsterdam en de It’s Academy. De masterclass strekte zich uit over vier dagen. Het Texelfonds wil met de gift bijdragen aan de verbetering van het onderwijsaanbod op Texel. Het bedrag wordt betaald uit het onlangs nieuw gestichte fonds Voortgezet Onderwijs Texel.

2019-09 Een bedrag van € 2054,- uit het IJspegelfonds gaat naar het 4-5 mei Comité Texel en wordt gebruikt om Aron Zeeman van Texel Kijken en Luisteren een live-reportage te laten maken van de Dodenherdenking.

2019-08 Uit het IJspegelfonds wordt € 1150,- toegekend voor een theatervoorstelling van Artex. Deze wordt bij de Dodenherdenking van 4 mei verzorgd door Karin Gaasbeek, Jacolien van Kooten, Bert Schuiling en de jongerentheatergroep van Artex. Op het programma staan de eenakter “Angst en ellende van het Derde Rijk” van Berthold Brecht en “Ik huil mijn vaders tranen”, een stuk van Martine Faber.

2019-07 Uit het Jeugdfonds is een bedrag van € 1000,- toegekend aan een kunstproject van de Stichting SEA waarbij kunst en wetenschap voor een groot publiek inzichtelijk worden gemaakt. Het project bestaat onder meer uit een theatervoorstelling bij het NIOZ voor kinderen van 5 tot 12 jaar en een speurtocht voor gezinnen, scholen en instellingen.

2019-06 Uitgeverij Boom krijgt € 2.000,- van het Texelfonds voor de realisatie van het boek Eiland in Nevel. Daarin doet oud-Texelaar Lodewijk Dros onderzoek naar de wandeling die Pieter Kikkert in 1791 over Texel maakte. Deze Kikkert was waarschijnlijk de eerste wandelaar op het eiland.
De uitgever laat weten te denken aan “een stevig full-colourboek, dat ook mooi blijft bij intensief gebruik (wandelen, vakantie)” en noemt het “een ideaal cadeauboek voor Texelaar en toeristen”. Het Texelfonds haalt het bedrag uit het fonds Koninklijke NV TESO. Het boek verschijnt naar verwachting tijdens de cultuurmaand Lange Juni.

2019-05 Uit het fonds *Lof der Zotheid* gaat een bedrag van € 1.500,- naar de Zilveren Camera Fototentoonstelling, die op initiatief van Arnold van Bruggen in juni naar Texel komt. De tentoonstelling bestaat uit de inzendingen van (professionele) fotografen voor de Zilveren Camera en is dus zeer divers. Texels onderdeel is een winnende serie foto’s over het zaalvoetbalteam van Texel’94 dat in de eerste divisie speelt. Een belangrijke reden voor het bestuur van het Texelfonds om steun toe te zeggen is ook het educatieve programma voor 10- tot 14-jarigen dat bij de tentoonstelling hoort.

2019-04 Uit het fonds *Lof der Zotheid* is een bedrag van € 1.000,- beschikbaar gestelt voor de Texelse Opera Vierdaagse. Daarbij worden in de cultuurmaand Lange Juni voorstellingen, workshops, verrassingsoptredens en een open podium gehouden.

2019-03 Het  Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel ontvangt uit het fonds Koninklijke NV TESO een bedrag van € 1.000,- voor het realiseren van luisterpunten in het museum zelf en op de begraafplaats van de Georgiërs. Belangstellenden kunnen er met hun smartphone een QR-code activeren en zo luisteren naar verhalen van ooggetuigen, historici en kenners over de oorlog op Texel.

2019-02 Het Texelfonds stelt € 300,- beschikbaar voor de Noordhollandse Dialectenmiddag die op zaterdag 16 maart in Question Plaza wordt gehouden. Naast uiteraard het Tessels klinken er onder meer dialecten uit Marken, West-Friesland, Volendam en de Zaan. Taalkundige Marcel Plaatsman trekt er een vergelijking tussen diverse dialecten

2019-01 Uit het fonds *Lof der Zotheid* wordt € 1.000,- beschikbaar gesteld voor de tweede Texelse Cultuurnacht. deze wordt zaterdag 9 februari op diverse locaties in De Waal gehouden. Het feit dat de eerste editie vorig jaar in Oudeschild een groot succes was en voor de hele Texelse samenleving toegankelijk, speelde een doorslaggevende rol bij deze toekenning

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP