IJspegelsfonds

In 2015 is een nieuw fonds bij het Texelfonds ondergebracht. Het betreft een gift van € 100.000,- van de Gemeente Texel welke is vrijgemaakt uit het ‘overschot’ van de verloren gewaande IJslandse Landsbanki-tegoeden. Het Texelfonds mag het geld van het IJspegelsfonds uitkeren aan bewonersinitiatieven welke betrekking hebben maatschappelijke initiatieven.

Van vrienden en donateurs is in 2015 een bedrag ontvangen van € 12.862,-

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP