Eerste nalatenschap voor het Texelfonds

Voor het Texelfonds is 2013 op meerdere fronten een goed jaar geweest. Zo werd de eerste nalatenschap ontvangen. De erfenis (van ca. € 300.000,-) gaf het Texelfonds niet alleen op financieel gebied meer armslag, maar voelde ook aan als erkenning. Er wordt vertrouwen in het fonds gesteld!

Dit gevoel werd aan het eind van het jaar versterkt door een onverwachte schenking van € 2.500,-. Een bedrag dat “zomaar” even op de rekening werd gestort. Hiermee heeft het Texelfonds in 2013 echt betekenis gekregen. Het fonds is “volwassen” geworden.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP