Koninklijke NV TESO

In 2011 heeft TESO de bijdrage van € 50.000 per jaar tot en met 2016 voortgezet. Tot grote verrassing van het Texelfonds heeft de Directie en de Raad van Commissarssen dit tijdens de aandeelhoudersvergadering van 30 september 2011 bekend gemaakt.

Lions Club Texel

Donderdag 7 juli 2011 heeft de Lions Club Texel de oprichting van Jeugdfonds Texel bekend gemaakt. Het beheer van het fonds is in handen van het Texelfonds gegeven. De Lions Club schonk het bedrag van de opbrengst van de verkoop van de inventaris uit het voormalige gemeentehuis (€ 13.000,-) aan het fonds. Het nieuwe jeugdfonds richt zich op de Texelse jeugd van 0 tot 19 jaar. Dirk Vinke, die namens het Texelfonds de cheque in ontvangst nam, kon de Lions Club als verrassing melden dat het fonds een toezegging heeft ontvangen om het door de Lions Club Texel gedoneerde bedrag te verdubbelen.
Het Texelfonds krijgt geregeld aanvragen voor jeugdzaken maar had tot voor kort nog geen voorziening daarvoor. Het Jeugdfonds Texel zal als vermogensfonds worden opgezet en dit houdt in dat uitkeringen uit het rendement van het vermogen worden betaald. Texelfonds hoopt het nu nog kleine fonds uit te kunnen bouwen tot een groter fonds en zal op zoek gaan naar aanvullende financiering. Het nieuwe fonds is het derde fonds op naam binnen het Texelfonds. Eerder werden het Maartenfonds en het Joustra en De Beurs Zorgfonds er ondergebracht.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP