Anonieme gever

Van een gever die volstrekt anoniem wenst te blijven heeft het Texelfonds € 250 ontvangen aan te wenden voor algemene doelen.

Lions doet nogmaals een schenking van € 1.500 gelabeld voor de Texelse Jeugd (inmiddels besteed aan een VMBO project).

Anonieme schenker doet een schenking van € 2.000,- te besteden ten behoeve van sociale minima. Het bestuur van het Texelfonds heeft deze gift met grote voldoening aangenomen en heeft, na beraad met de leden van de Raad van Advies, de gift geschonken aan de Texelse Muziek- en Dansschool).

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP