Uitbreiding fonds *Lof der Zotheid*

Aan het eind van het jaar is het fonds *Lof der Zotheid* uitgebreid met een bedrag van € 500.000,- Dit bedrag heeft als specifieke bestemming de realisatie van een cultuurhuis. € 450.000,- is geschonken als een renteloze lening en € 50.000,- als gift. De lening zal jaarlijks door een gift van € 50.000,- worden afgelost.

Van vrienden en donateurs is in 2017 een bedrag ontvangen van € 12.549,-

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP