Het onderbrengen van het IJspegelsfonds bij het Texelfonds is op 11 augustus 2015 door notaris Mevr. Mr. M. Hoogerheide bekrachtigd. Het geld, €100.000,- , het ‘overschot’ van de verloren gewaande IJslandse Landsbanki-tegoeden, mag het Texelfonds gaan uitkeren aan maatschappelijke initiatieven. Het geld uit de gemeentelijke reserve sluit uitstekend aan bij het Burgerinitiatief dat het Texelfonds al eerder vorm gaf. 

Namens de gemeente was wethouder Eric Hercules aanwezig. Het Texelfonds werd vertegenwoordigd door voorzitter Jan Beijert en penningmeester Dirk Vinke.
‘De gemeente verdient een compliment,’ aldus Beijert, ‘voor het feit dat ze het Texelfonds de ruimte geeft om het IJpegelsfonds verder af te wikkelen, zonder daar rechtstreeks invloed op uit te kunnen oefenen. Dat is een compliment richting gemeente, maar ook naar het Texelfonds. We kunnen dit dus aan!’
Het is de bedoeling de ton in drie delen – verspreid over drie jaar -  beschikbaar te stellen aan maatschappelijke initiatieven. De voorwaarden worden via de pers en de website van het Texelfonds bekend gemaakt.     

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP