Met het betrekken van het nieuwe kantoor aan de Abbewaal openen zich nieuwe perspectieven voor het Texelfonds. Een al langer gekoesterde wens om een spreekuur in te stellen kan nu gerealiseerd worden. Het spreekuur biedt de mogelijkheid voor aanvragers om in gesprek te gaan met één of meerdere bestuursleden. De aanvrager kan zijn idee of project toelichten. Het Texelfonds geeft informatie en uitleg over de procedure om een bewonersinitiatief of projectaanvraag in te dienen. Ook is het mogelijk om met de kennis en kunde van de bestuursleden samen met de aanvrager uit te werken hoe hij/zij het beste te werk kan gaan. Bijvoorbeeld door te wijzen op anderen lokale- of landelijke fondsen, die een bijdrage kunnen leveren aan een project. Of heel praktisch door iemand een tip te geven, waar mogelijkheden liggen om met andere partijen samen te werken door gebruik te maken van een groot netwerk. Zo kan in gezamenlijkheid en door partijen te verbinden een doelstelling worden bereikt.
Het spreekuur is niet alleen bedoeld voor mensen die een aanvraag willen doen, maar ook voor mensen die informatie willen over de mogelijkheid van het geven van een schenking, legaat, nalatenschap of het vestigen van een Fonds op Naam. Het Texelfonds is door de belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Deze ANBI-status garandeert niet alleen dat schenkingen zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, maar ook dat het geld op een goede manier wordt beheerd en besteed . Door het vestigen van een Fonds op Naam kunnen mensen zelf aangeven waar hun geld aan wordt besteed. Door financiële steun of giften vanuit de bevolking kan het Texelfonds geld toekennen aan initiatieven die de kwaliteit van leven en de leefbaarheid op Texel vergroten. Een afspraak voor het spreekuur zal in de meeste gevallen op kantoor van het plaatsvinden. Mocht dit niet lukken dan kan een afspraak bij mensen thuis worden ingepland.
Mensen die een spreekuurafspraak willen maken, kunnen dit doen door contact op te nemen met de secretaris van het Texelfonds, Joke Kuijper-Roeper, telefoonnummer 0222-319501;
email

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP