Tien sprekers kregen tijdens het Texelfondspodium op 29 oktober 2013 de gelegenheid om in te gaan op zaken die, in hun ogen, de kwaliteit van de Texelse samenleving konden verbeteren. Het keuzeonderwerp stond eenieder vrij, maar er was wel een restrictie. De speechers dienden hun toespraak binnen zes minuten tijd te hebben afgerond.

Toespraken die deze tijdslimiet hebben overschreden, zijn om die reden wat ingekort.

Onderstaand een verslag van de toespraken met dank aan Videolux en Radio Texel voor de belangeloze opnamen.

 

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP